19 februari 2016

CDA: Meer actie nodig tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

Het CDA vindt dat minister Asscher nog te weinig doet tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.  Naar aanleiding van het onderzoek ‘Op afkomst afgewezen’ van het SCP vond hierover vandaag een debat plaats in de Tweede Kamer.
 
CDA Tweede Kamerlid Pieter Heerma: “Het onderzoek laat zien dat arbeidsmarktdiscriminatie een hardnekkig fenomeen is. En een lastig te bestrijden fenomeen. De minister kondigde in 2014 op stevige toon harde maatregelen aan. Bedrijven zouden worden uitgesloten, maar daar is nog weinig van terecht gekomen.”
 
Zo kondigde de minister 2 jaar geleden publiekelijk aan dat de Rijksoverheid ieder contract met werkgevers beëindigt als zij strafrechtelijke veroordeeld worden voor discriminatie. Dat is echter tot op heden niet gebeurd. Volgens de Inspectie van SZW is ‘naming & shaming’ niet mogelijk, en worden er wegens discriminatie geen boetes uitgedeeld of bedrijven uitgesloten.
 
Het CDA heeft vandaag opnieuw benadrukt hoe belangrijk het is dat bedrijven aan sollicitanten de redenen voor hun afwijzing laten weten. “Het neemt bij de sollicitant het vermoeden weg van onuitgesproken vooroordelen als mogelijke reden van afwijzing. Daarnaast helpt het afgewezen kandidaten stappen te zetten om hun arbeidsmarktvaardigheden te verbeteren voor een volgende sollicitatie,” aldus Heerma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.