25 mei 2016

CDA: stop buitenlandse steun aan Nederlandse gebedshuizen

Het CDA wil dat Nederlandse gebedshuizen niet langer worden gefinancierd vanuit buitenlandse overheden en vraagt het kabinet met voorstellen te komen om daar een einde aan te maken. CDA woordvoerder Pieter Heerma heeft dit vandaag voorgesteld tijdens het debat in de Tweede Kamer over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën.

Heerma: ‘Ik heb grote zorgen over buitenlandse beïnvloeding op gebedshuizen van lokale geloofsgemeenschappen in Nederland. De directe financiering en beïnvloeding van gebedshuizen en geloofsgemeenschappen vanuit buitenlandse overheden staat op gespannen voet met de  scheiding van kerk en staat.’

Diyanet, het ministerie van geloofszaken, in Turkije geeft instructies vanuit de Turkse overheid direct aan Nederlandse moskeeën om bij voorkeur niet en slechts in uiterste nood handen van vrouwen te schudden. ‘Het is daarom van groot belang dat financieringsstromen vanuit het buitenland om invloed te kopen in Nederlandse Moskeeën wordt aangepakt om hier een einde aan te maken,’ aldus Heerma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.