13 april 2016

CDA: Stop draaideurconstructies met Oost-Europese arbeiders

Het CDA vindt dat minister Asscher van Sociale Zaken op Europees niveau moet doorpakken als het gaat om de detacheringsrichtlijn. Het probleem moet worden geagendeerd en er zullen principiële stappen van aanpassing van de richtlijn moeten worden genomen, voor een eerlijke Nederlandse arbeidsmarkt. 

CDA woordvoerder Pieter Heerma: “Een kritische blik op het voorstel van de Europese Commissie leidt tot de conclusie dat de problemen niet echt worden opgelost. Het CDA wil twee dingen. Ten eerste dat de periode van detachering korter dan 24 maanden wordt. En ten tweede de achterdeur afsluiten die het verdienmodel van draaideurdetachering in stand houdt.”

De Commissie stelt voor om de maximale detacheringsrichtlijn te begrenzen tot 24 maanden. Maar met een gemiddelde detacheringsduur van 4 maanden is dit niet ambitieus genoeg. Om draaideurconstructies tegen te gaan worden in het voorstel perioden van elkaar vervangende werknemers opgeteld. Dat moet een eind maken aan het verdienmodel van aaneengeschakelde detacheringen. Maar de maximering van 24 maanden wordt vervolgens teniet gedaan doordat alle detacheringen van korter dan zes maanden wel gewoon oneindig door mogen lopen. “Daarmee blijft het verdienmodel, en de verstoring van de arbeidsmarkt gewoon in stand en dat moet echt voorkomen worden,” aldus Heerma. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.