10 maart 2016

Heerma: Oplossen problemen met WWZ hard nodig

Erkent de minister de problemen die er op dit moment spelen binnen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)? Dat was de vraag waar het volgens CDA woordvoerder Pieter Heerma om draaide tijdens een debat over de WWZ. “Maar alleen erkenning is niet genoeg. De minister moet ook bereid zijn om die problemen op te lossen. Er is namelijk een groeiend besef dat de problemen op de arbeidsmarkt worden versterkt door onderdelen van de flexwet. Een arbeidsmarkt die voor het groot bedrijf beter werkt dan voor het MKB. Waar de kloof tussen kansrijk en kansarm wordt vergroot,” aldus Heerma.

Voor de gevolgen van de ketenregeling voor tijdelijke contracten was al flink gewaarschuwd voor en tijdens de wetsbehandeling. Heerma: “Doel van de wet was meer kans op een vaste baan, in plaats een stapeling van jaarcontracten. Helaas blijkt in praktijk bij het MKB het omgekeerde effect. In plaats van een vaste baan staan mensen sneller op straat. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.”

Het meest nijpend zijn de problemen in de seizoensarbeid en ook in het bijzonder onderwijs zijn er grote problemen als gevolg van de wet. “Mooie bedrijven, familiebedrijven, MKB’ers in de land- en tuinbouw, recreatie, sportverenigingen, maar ook bijvoorbeeld reisleiders voor groepsreizen van gehandicapten die getroffen worden door een regeling die niet voor hen bedoeld was. De problemen met seizoenarbeid moeten op korte termijn worden opgelost om te voorkomen dat deze bedrijven in de problemen komen en personeel onnodig op straat komt te staan.”

Onder druk van met name het CDA en D66 zei Asscher wel open te staan voor verbeteringen waar nodig. Maar eerst dienen werkgevers en werknemers gebruik te maken van de ruimte die de wet biedt om zelfstandig tot afspraken te komen als een sector een uitzondering behoeft. Zo verwacht Asscher dat de sociale partners in de land- en tuinbouw waar veel seizoensarbeid verricht wordt binnenkort met een gezamenlijk voorstel te komen voor hoe ze anders willen omgaan met tijdelijke contracten. De minister gaat met werkgevers en werknemers om de tafel en komt voor de zomer zo mogelijk met voorstellen om problemen op te lossen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.