Het moment waarop de overheidsmaatregelen rondom zzp’ers in werking zullen treden, blijft een punt van zorg voor het CDA. Dat zei woordvoerder arbeidsmarktbeleid Pieter Heerma tijdens het debat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Zoals steeds opnieuw blijkt, is schijnzelfstandigheid een afvoerputje van de arbeidsmarkt geworden. Geen andere vorm van flexibel arbeid laten verrichten biedt veel mogelijkheden tot oneerlijke concurrentie. Het CPB maakte dat onlangs in een rapport over flexibele arbeid ook indringend duidelijk.” Hij riep de minister op hier toch vooral oog te blijven houden bij de uitvoering van de afspraken in het regeerakkoord.
 
Krapte en leven lang leren
In de komende jaren zullen in het onderwijs, de zorg en de techniek veel extra mensen nodig zijn. Daarbij blijft het voor het CDA raar en onverkwikkelijk dat tegelijkertijd zoveel 45plussers wanneer ze hun baan verliezen, vrijwel kansloos in de bakken van het UWV en de gemeenten belanden. Hun perspectief lijkt te vaak solliciteren vanuit een uitkering tot aan het bereiken van de AOW-leeftijd. Heerma: “Een deel van dit probleem is dat het adagium ‘een leven lang leren’ nog onvoldoende van de grond komt. Ook wordt niet vroeg genoeg begonnen met om- en bijscholing richting een baan met meer toekomstperspectief. Hierin liggen overigens ook de antwoorden op vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid en werkend halen van de AOW-leeftijd. We zullen hier de komende jaren meer meters moeten gaan maken.”
 
Scholingsbudget UWV
Het CDA wil graag een extra impuls geven aan het bieden van werkkansen voor ouderen in kansrijke sectoren door middel van scholing. Daarom pleitte Heerma samen met de woordvoerders van de andere coalitiepartijen voor een tijdelijk scholingsbudget bij het UWV, waarbij baankansen centraal staan. De scholing die in ieder geval in aanmerking moet komen is gericht op beroepen waar de kans op werk bovengemiddeld is.
 
In de provincie Overijssel in de regio Twente hebben provincie, gemeenten, UWV, O&O fondsen en ROC’s de handen ineen geslagen. Ze gaan vakkrachten met een kwetsbare positie omscholen in de richting van kansrijke beroepen. Heerma: “Daardoor wordt ook regionaal een impuls gegeven aan een leven lang leren.” Hij riep de minister op om dit soort regionale initiatieven actief te ondersteunen en te bekijken of dit niet in meer regio’s opgepakt zou kunnen worden.
 
Inburgering en integratie
Op het gebied van inburgering en integratie gaat het helemaal niet goed. Inburgeringstrajecten worden te laat gestart, er zijn achterstanden bij examens en grote groepen nieuwkomers gaan regelrecht de uitkeringsbakken van de gemeenten in. Heerma pleitte voor het bouwen van een Dutch Dream, een Nederlandse Droom, een soort variant op the American Dream.  “Iedereen die met zijn hart en hoofd hier mee wil doen, erbij wil horen, de wens heeft hier samen te leven, die verdient ook de kans om mee te mogen doen en er bij te horen. Dit betekent enerzijds dwingender zijn en harder richting degenen die dit niet willen, maar ook duidelijk optreden wanneer discriminatie en vooroordelen ervoor zorgen dat mensen geweerd worden of niet mee mogen doen.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.