17 november 2015

Kijkwijzer moet ouders ook online waarschuwen

Op tv kennen we al de Kijkwijzer die de ouders van opgroeiende kinderen informeert over de inhoud van de beelden die mogelijk schadelijk kunnen zijn. Een  mooi instrument waar veel ouders in Nederland gelukkig mee zijn en waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt. 

Een goede zaak vindt het CDA.

De volgende stap is wat het CDA betreft om kinderen in de volle breedte en bij alle audiovisuele content te beschermen en ouders betere handvaten te geven op alle platforms. Dus ook video on demand en andere non lineair aanbod, bijvoorbeeld via internet en apps.

De CDA’er wijst er op dat in EU-verband op dit moment gewerkt aan de herziening van de richtlijn voor audiovisuele media, waarin bescherming van kinderen een centraal onderwerp is. Daarnaast zijn er moderniseringen mogelijk in de wetgeving voor allerlei andere mediaplatforms waar de wet nu niet in voorziet. Zo is in Noorwegen is al een wet aangenomen die meer regelt dan onze wet. Televisie, VOD, film, dvd, games. Audiovisuele content mag niet worden aangeboden als het niet is geclassificeerd. 

 

Heerma wil dat staatssecretaris Dekker deze voorbeelden en nieuwe regelgeving onder de loep neemt en dit ook mogelijk maakt voor de Nederlandse markt. Heerma: ‘de bestaande wetgeving is inmiddels zo'n vijftien jaar oud en regelt alleen de basis voor aansluiting van tv zenders met een Nederlandse licentie, we zijn logischerwijs toe aan modernisering. Het CDA wil daarom dat ouders via classificatie geïnformeerd worden over mogelijke schadelijkheid van bepaalde content voor kinderen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.