Deze week plaatste Trouw in De Verdieping een interview - een 'twistgesprek' - tussen Joris Thijssen (PvdA) en mij. We zijn het eens over de urgentie van het klimaatvraagstuk. Maar we verschillen soms ook flink van mening. In het interview pleit ik voor nuance: het klimaat is er niet bij geholpen als we polariseren en onheuse beelden schetsen over verschillende klimaatmaatregelen. Het klimaatvraagstuk moeten we samen oplossen. Lees het interview terug op: https://www.trouw.nl/politiek/nieuwkomers-joris-thijssen-pvda-en-henri-bontenbal-cda-twisten-over-de-klimaataanpak-nu-ga-ik-je-onderbreken~be66abe0.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.