De CDA-motie, samen ingediend met ChristenUnie, die het kabinet oproept te onderzoeken welke plaats “construction based carbon” kan spelen bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving is met brede steun aangenomen.

“Construction based carbon” betekent dat er met de bouw van huizen CO2 wordt opgeslagen. Dat kan bijvoorbeeld effectief door het gebruik van hout als bouwmateriaal in tegenstelling tot beton, dat juist zorgt voor extra CO2-uitstoot. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat de broodnodige bouw van nieuwe woningen ook samengaat met het vastleggen van CO2.

CDA-Kamerlid Henri Bontenbal is blij met de steun voor zijn motie: ‘De klimaatopgave leidt niet tot één oplossing. We hebben allerlei oplossingen nodig. Zeker nu de woningopgave groot is, is het belangrijk dat het kabinet onderzoekt hoe die opgave kan bijdrage aan onze klimaatdoelen.’

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de opslag van CO2 in materialen die gebruikt worden

voor de bouw van woningen, zoals hout, een rol kan spelen in de

klimaatopgave;

verzoekt de regering te onderzoeken welke plaats construction stored

carbon in het beleid voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

kan spelen en de Kamer hierover spoedig te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Bontenbal

Boulakjar

Grinwis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.