Schriftelijke vragen van de leden Bontenbal en Van Dijk (beide CDA) aan de minister voor Klimaat en de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst over de winsten van oliebedrijven.
 

  1. Bent u bekend met de berichtgeving omtrent de kwartaalresultaten van olie- en gasbedrijven waarin zij een forse winstgroei laten zien (1) (2) (3)? 
  2. Hoe beoordeelt u vanuit maatschappelijk en moreel perspectief het feit dat de kwartaalwinsten van de oliebedrijven voor een belangrijk deel te danken zijn aan hoge olie- en gasprijzen als gevolg van de crisis op de internationale energiemarkten en de oorlog in Oekraïne, met hoge energieprijzen voor huishoudens en bedrijven als gevolg, plus het feit dat het Rijk de BTW op brandstoffen heeft verlaagd om de pijn voor huishoudens enigszins te verzachten?
  3. Hoe beoordeelt u vanuit maatschappelijk en moreel perspectief het feit dat oliebedrijven als Shell en BP als gevolg van deze hoge winsten eigen aandelen opkopen en het dividend voor aandeelhouders verhoogt? 
  4. Wat is een redelijke, maatschappelijk verantwoorde winst die olie- en gasbedrijven mogen maken in de ogen van het kabinet? 
  5. Bent u het met de CDA-fractie eens dat grote olie- en gasbedrijven een belangrijke rol kunnen én moeten spelen in de transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening en het aan hun stand verplicht zijn fors te investeren in de verduurzaming van de energievoorziening, zeker wanneer deze bedrijven forse winsten maken? 
    • Bent u van mening dat deze bedrijven voldoende investeren in de energietransitie 
  6. Hoe zorgt dit kabinet ervoor dat de mate waarin deze bedrijven worden ondersteund vanuit het klimaatbeleid van dit kabinet in verhouding staat met de inspanningen die deze bedrijven zelf doen om de overgang naar een klimaatneutrale energievoorziening te realiseren? 
    • Is de winstgroei aanleiding voor het kabinet om ook een grotere bijdrage van deze bedrijven te vragen t.a.v. het investeren in de energietransitie?

 
(1)    Reuters, 5 mei 2022, via: www.reuters.com/business/energy/shell-posts-record-profit-high-energy-prices-trading-boost-2022-05-05.
(2)    Financieel Dagblad, 3 mei 2022, via: fd.nl/bedrijfsleven/1438278/bp-koopt-meer-aandelen-in-dankzij-flink-hogere-inkomsten.
(3)    De Telegraaf, 3 mei 2022, via: www.telegraaf.nl/financieel/323607285/winst-stroomt-bij-shell-hard-naar-binnen-dankzij-hoge-olie-en-gasprijzen.
 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.