Kaya Koçak

Als voorzitter van CDA-Kleurrijk wil ik me er graag voor inzetten dat CDA Kleurrijk actief in de “hoofdstroom” van onze partij participeert en dat diversiteit binnen alle organisatielagen van het CDA zichtbaar is. Als CDA Kleurrijk hebben we waardevolle expertise in huis om een aantal belangrijke maatschappelijke vraagstukken binnen de Nederlandse samenleving op te kunnen pakken en op te kunnen lossen. Niet voor niets hebben wij als doel gesteld dat CDA Kleurrijk, na het realiseren van de beoogde doelstellingen, zichzelf overbodig dient te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.