Til Gardeniers

 

Mijn naam is Til Gardeniers-Berendsen. weduwe, 3 zonen, 10 kleinkinderen, 86 jaar

Eind 1950 trouwde ik. Dat betekende automatisch, dat je je betaalde baan opzegde. Mijn zeeën van tijd waren snel opgevuld met vele soorten             vrijwilligerswerk en op veel terreinen. Alleen in de ministersjaren was dat niet mogelijk. Maar daarna pakte ik het weer op tot de dag van vandaag.

Mijn hobbies zijn cijferpuzzels, maar ook sporten blijft belangrijk voor me.

CDA-kleurrijk past bij het program van uitgangspunten van ons CDA.

 Ik ben er ook persoonlijk bij betrokken met fantastische schoondochters en kleinkinderen uit die doelgroep.

Naast kennis van de landen waarvan deze groep afkomstig is, zowel in als buiten Europa werd ik in 1971 kamerlid, en was mijn eerste woordvoerderschap de nota Gastarbeiders. Ik heb veel van de daarbij betrokken organisaties bezocht; en voelde mij ook betrokken bij het onderwerp.

De problemen van toen, zijn nog altijd herkenbaar. Te vaak de "handen" banen, maar gelukkig ook steun voor en deelname aan voortgezet onderwijs t/m universiteiten. Juist onderwijs kan ‘hang’- jongeren zowel allochtoon als autochtoon tot ondersteuners van de samenleving brengen.

Mijn betrokkenheid bij CDA Kleurrijk is dat van DB tot AB en in iedere afdeling en kring van het CDA, én volksvertegenwoordiging van deelraad tot Eerste en Tweede kamer, én kabinet de kleurrijke  vertegenwoordiging zichtbaar moet zijn.

Kleurrijk speelt een grote rol in het doen herkennen van het CDA Program van Uitgangspunten.

Wij kennen toch het antwoord op de vraag: "Wie is Uw naaste?"

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.