21 februari 2023

CDA bezoekt rwzi Gieten.

Op de rioolwaterzuivering Gieten is een nieuwe installatie voor het verwijderen van fosfaat in gebruik genomen. De wijze waarop dit gebeurt is nieuw in Nederland. Reden voor het CDA om zich hierover te laten bijpraten over deze unieke situatie. Bij het gezelschap was onder andere Tweede Kamerlid Agnes Mulder. “Ik ben er trots op dat Drenthe de eerste RWZI met een dergelijke fosfaatverwijderingsinstallatie heeft. In Engeland en Duitsland is het al een beproefd systeem voor zuivering”.

De installatie zorgt ervoor dat het gezuiverde rioolwater fors minder fosfaat bevat. Het gezuiverde rioolwater stroomt af via de Hunze naar het Zuidlaardermeer. Door het lagere fosfaatgehalte in het water worden de Hunze en het Zuidlaardermeer schoner. Het fosfaat wat achterblijft wordt opgevangen en kan hergebruikt worden. Denk hierbij niet alleen aan sportvelden, maar ook het gebruik door de landbouw. Fosfaat is namelijk een onderdeel van de voedselketen en is onmisbaar voor de voedselproductie.

Lijsttrekker van het CDA Hunze en Aa’s, Hermien Plas-Kerperien, is onder de indruk. ‘Naast het zuiveren van water wordt er met het slib van de rioolwaterzuivering ook biogas opgewekt. De energiekosten voor de zuivering op zich worden hierdoor lager. Dit is een goed alternatief voor aardgas én zo besparen we energiekosten”. Het CDA wil dat ook de rioolwaterzuiveringen energie neutraal worden.

Daarnaast wordt het rioolwater nog steeds onderzocht op coronaresten. Zo wordt er zicht gehouden op voorkomen en verspreiding van deze ziekte. Ook is het mogelijk om nieuwe varianten op te sporen en te herkennen. “Niet alleen op het gebied van rioolwaterzuivering, maar ook op het gebied van de volksgezondheid is dit een installatie om trots op te zijn” vult Aafke de Haan-Geertsema (nr. 2 CDA Hunze en Aa’s) aan. Wat ons betreft mag het onderzoek worden voor uitgebreid naar andere specifieke stoffen, zoals drugsafval.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.