“Droge voeten houden en het voorkomen van de gevolgen van overstromingen en wateroverlast zijn de belangrijkste taken van het waterschap”, zegt Hilbrand Sinnema, CDA lijsttrekker voor de kandidatenlijst van Waterschap Hunze en Aa’s. Het CDA wil koste wat het kost overstromingen voorkomen.

Het CDA wil werken aan een veerkrachtig watersysteem dat de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en ook aardbevingen aan kan. “We beheren onze dijken met extra aandacht om het Hunze en Aa’s gebied blijvend en duurzaam te beschermen tegen overstromingen,” zegt Hermien Plas. Het Deltaprogramma Waterveiligheid is hierbij uitgangspunt. “Maar het CDA is wel van mening dat niet in alle gevallen de rekening bij de belastingbetalers van het waterschap kan worden neergelegd. Het Rijk betaald mee aan de zeedijk en ook de veroorzakers van bodemdaling betalen voor de noodzakelijke aanpassingen”.

In het kader van waterveiligheid heeft versterking van onze dijken de hoogste prioriteit. Dijkversterking in combinatie met het vasthouden van water in de hogere gebieden. Ook meer ruimte geven aan water, afgestemd met de omgeving zoals wonen, landbouw, recreatie en natuur. “De dijk is van ons allemaal!, zegt Hilbrand Sinnema. “De watersystemen worden kosteneffectief, robuust, veerkrachtig, klimaatbestendig en ecologisch verantwoord ingericht”.

Het CDA wil maximaal inzetten op innovatieve technieken bij dijkversterking. Ook zal op basis van de nieuwe neerslagverwachtingen de capaciteit van de gemalen die het water naar zee pompen moeten worden verhoogd. “Ook het vasthouden van water in de hoger gelegen gebieden draagt bij aan droge voeten,” betoogt Hermien Plas. “Dit vasthouden kan door het verdergaand meanderen van rivieren en beken en dat levert ook nog weer een fraai landschap op.”

 

 

Nadere informatie bij:

Hermien Plas, plaskerperien@gmail.com, 06 30106477

Hilbrand Sinnema, h.sinnema@hunzeenaas.nl, 06 53787679

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.