Het CDA wil een goed en robuust waterbeheer. Zowel in het landelijk als stedelijk gebied water snel afvoeren bij dreigende wateroverlast. Maar in perioden van droogte water zoveel mogelijk vasthouden en zo nodig aanvoeren vanuit het IJsselmeer. In gebieden met bodemdaling zijn extra maatregelen nodig.

 

“De klimaatscenario’s zien er tamelijk dreigend. Daarom wil het CDA dat er samen met de gemeenten en de beide provincies gezocht naar meer ruimte voor waterberging in zowel stedelijk gebied als het buitengebied”, zegt Hilbrand Sinnema. Bij inrichting van stedelijk gebied moet extra aandacht zijn voor tijdelijke opslag van water. Verdroging van natuurgebieden kan worden tegen gegaan door het vasthouden van water en slim omgaan met stuwen in het gebied. “Burgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren door acties als steenbreek (minder tegels in de tuin) en de aanleg van groene daken”, betoogt Hilbrand Sinnema.

 

In het gebied van Hunze en Aa’s wordt aardgas en zout gewonnen en dat veroorzaakt bodemdaling. Een daling die door de veroorzakers, zoals de NAM en NEDMAG vergoed  moet worden betaald. Daar is Hilbrand Sinnema duidelijk over. Daarnaast is er nog  een natuurlijk proces van bodemdaling, namelijk door veenoxidatie. Een proces dat al sinds het begin van onze jaartelling (1100) gaande is. Echter mede door de klimaatverandering en menselijke ingrepen in de waterhuishouding vind dit proces versneld plaats. “Het is een algemeen maatschappelijk probleem dat gezamenlijk met onder andere de Rijksoverheid moet worden opgelost”, zegt Hilbrand Sinnema.

 

Het CDA wil een betere afstemming tussen de riolering- en zuiveringstaak. Mede door de klimaatverandering zijn gemengde rioleringen te klein en wordt er meer rioolwater over gestort op vijvers en sloten. Gemengde rioolstelsels moeten worden afgekoppeld. Gemeenten moeten stoppen met het afvoeren van schoon regenwater naar de rioolwaterzuivering. Heftige regenbuien zullen door de klimaatverandering vaker voor komen en de zuiveringstaak van het waterschap onnodig belasten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.