Het CDA is voor duurzaam waterbeheer. Dat wil zeggen voor een optimale balans tussen mens, aarde en economie. Het CDA wil dat het waterschap zich actief inzet voor het behoud en hergebruik van grondstoffen voor schoon water in een gezonde natuur met voldoende biodiversiteit. Rentmeesterschap is gebaseerd op duurzame creativiteit en innovatie.

“Beheren en beheersen zijn niet voldoende om een betere samenleving achter te laten”, zegt Hermien Plas. “Nieuwe technieken en de terugwinning van grondstoffen gaan daarbij een belangrijke rol spelen.” Bij de huidige wijze van het zuiveren van rioolwater gaan belangrijke grondstoffen verloren, zoals fosfaat en stikstof. Deze stoffen, maar stoffen als bio plastic en cellulose (uit toiletpapier) kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt als grondstof. “Het CDA wil dat de regelgeving met betrekking tot hergebruik van deze grondstoffen wordt versoepeld. Die is nu nog gebaseerd op oude technieken”, verzucht Hermien Plas.

“We willen dat onderzocht wordt of de zuiveringsinstallaties kunnen worden uitgebouwd tot grondstof en energie fabrieken. Rentmeesterschap ten voeten uit”, betoogt Hermien Plas.

De zuivering van rioolwater is een belangrijke taak van het waterschap. Uit metingen blijkt dat niet alle  geneesmiddelen en andere natuur-vreemde stoffen in de rioolwaterzuivering worden verwijderd. “Het RIVM heeft aangetoond dat deze stoffen het watermilieu verstoren.” zegt Hermien Plas. De vraag is niet of we dit op termijn bij de rioolwaterzuiveringen moeten verwijderen, maar de vraag is wanneer. Dit is echter een maatschappelijk probleem, waarvan de kosten niet bij alleen bij het Waterschap mogen worden neergelegd.

“Een aanvullende zuiveringstrap voor geneesmiddelen biedt echter ook kansen voor de afzet van het gezuiverde water voor industriële toepassingen”, betoogd Hermien Plas. “Zelfs geneesmiddelen terug winnen is wellicht en optie. Denk daarbij aan Moeders voor Moeders”. 

“Wij willen dat op termijn het gezuiverde rioolwater zo schoon is, dat het probleemloos kan worden hergebruikt door bijvoorbeeld de industrie, maar ook voor de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater”, zegt Hermien Plas. Daarnaast wil  het CDA zich richten op zorginstellingen over methoden om de hoeveelheid geneesmiddelen in hun afvalwater te verminderen. Ook wil het CDA in gesprek gaan met gemeenten om te voorkomen dat overtollige geneesmiddelen in het riool terecht komen. Inmiddels zijn er al veel gemeenten die dit via de apotheken inzamelen.

De riool overstorten op sloten en vijvers in de buurt van zorgcentra zijn tevens een aandachtspunt voor gemeenten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.