André Hammenga

Veendam

Wonend in het centrum van Veendam met een lieve zorgzame vrouw, vader van twee kinderen en opa van 4 kleinkinderen.

Al 45 jaar mag ik bezig zijn met (afval)water als technoloog. 
Zorgen voor schoon gezuiverd water, zowel in beleid als uitvoering.
Op dit moment als ZZP'r nog werkzaam voor de "Samenwerking in de Waterketen Groningen en Noord Drenthe".

Daarnaast bewust gekozen voor het CDA als mijn politieke partij.
De uitgangspunten, zoals zorg voor de aarde, zorg voor elkaar, rechtvaardigheid en solidariteit spreken mij aan.

Binnen het CDA heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan als raadslid en wethouder in Veendam.
Op dit moment voorzitter van de CDA afdeling Veendam-Wildervank.
Landelijk draai ik mee in een wateradviesgroep van de CDA bestuurdersvereniging,

Belangrijke speerpunten zijn voor mij zijn:

Maatregelen voor klimaatverandering en de aanpak van de geneesmiddelen problematiek.
Bewustwording en inleveren van geneesmiddelen bij de apotheek en niet in het riool.
Ook afkoppelen van regenwater van het riool om minder over te storten op oppervlaktewater en verlagen van de transportkosten (energie) naar de zuivering.
Zuiveren van schoon regenwater is niet zinvol.

Maatregelen voor veilige dijken realiseren en oplossingen voor het vasthouden van water.
Een goede verhouding tussen het oppervlaktewaterpeil en het grondwaterpeil om schade aan woningen en gebouwen te voorkomen.
Met name ook in veengebieden.

Goede samenwerking tussen waterschap, gemeenten en provincie is hiervoor belangrijk.
Vroegtijdig betrekken van belanghebbende burgers en bedrijven is voor het CDA een uitgangspunt.

Voor klimaatverandering en schoon oppervlaktewater is veel geld nodig.
Ik zie dit als een nationaal maatschappelijk probleem waarbij financiele steun van het Rijk en veroorzakers van de vervuiling nodig is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.