Klaas Knot

Zuidlaren

Ik ben Klaas Knot en als inwoner van Zuidlaren en lid van het CDA voel ik mij betrokken bij mijn omgeving.
Dienstbaar naar mens en maatschappij wil ik mijn steentje bijdragen.
Eerder was ik o.a. actief in besturen van kerk, school, zwembaden en de gemeente.
Nu nog actief in de Oranjevereniging en Stichting Vrienden van Dignis.

Het waterschap staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat.
Daar is in ons CDA-verkiezingsprogramma ruim aandacht voor.
Het waterschap heeft een belangrijke taak, in het verleden in ons gebied voornamelijk het afvoeren van water.
Meer recent is het vasthouden van water bij extreme neerslag een andere belangrijke taak.
Het doel is ook om de grondwaterstand op peil te houden.
Tevens is de zuivering van rioolwater een steeds grotere uitdaging vanwege de toename van allerlei stoffen die men niet in het oppervlakte water wenst.
Voldoende en schoon oppervlakte water voor landbouw en recreatie en ons gebied, ook in droge periodes, vraagt om beheersplannen die duurzaam en klimaatbestendig zijn.
Het CDA vindt het belangrijk dat het waterschap zorgt voor voldoende en kwalitatief goed water in natte en in droge perioden.

Namens het CDA wil ik mij inzetten bij het waterschap Hunze en Aa’s “voor uw natje en droogje op z’n tijd”.
Inwoners, bedrijven, boeren, organisaties en gemeenten moeten door het waterschap worden betrokken bij het opstellen van plannen.
Om zo mijn doel, tegen aanvaardbare kosten, het toekomstbestendig waterbeheer met maatschappelijk draagvlak te realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.