Wat is het CDA?

Het CDA is een politieke partij en de letters C D A staan voor: Christen Democratisch Appèl.

Iedere politieke partij heeft ideeën om het land beter te maken. Het CDA gebruikt daarbij de Bijbel als ondersteuning.

 

Wat vindt het CDA belangrijk?

De partij vindt het heel belangrijk dat mensen elkaar helpen en respect hebben voor elkaar.

Goed voor onze aarde zorgen, dat is ook heel belangrijk. Daarom is het CDA voor wind- en zonne-energie en willen ze 17 miljoen nieuwe bomen planten. 

Verder moet iedereen in Nederland zich veilig voelen. Daarom vindt het CDA dat criminelen strenger gestraft moeten worden en willen ze meer wijkagenten op straat.

Interessant voor kinderen: 

Ook moeten kinderen lekker kunnen sporten. Want sporten houdt je gezond en maakt je blij. Daarom ondersteunt het CDA ouders die de sportvereniging van hun kind niet kunnen betalen.

Wie is de leider van het CDA?

 

Op 16 januari 2021 is Wopke Hoekstra door de leden van het CDA gekozen als nieuwe leider. Hij was al langer actief voor het CDA onder andere als Eerste Kamerlid en als minister van Financiën. Hij houdt van sporten zoals: schaatsen, boksen en hardlopen.

Wat is een politieke partij?

Een politieke partij bestaat uit een groep mensen (leden) die dezelfde ideeën hebben over hoe een land geregeerd moet worden. We noemen dat ook wel besturen. In Nederland zijn er veel verschillende politieke partijen die daar allemaal andere ideeën over hebben. De ene partij wil bijvoorbeeld dat er meer bomen komen omdat dat beter is voor onze aarde. Terwijl de andere partij juist meer snelwegen wil zodat mensen niet meer in de file hoeven te staan. 

 

Bron: ProDemos

Hoe gaat dat regeren eigenlijk?

Politieke partijen zitten in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft 150 Kamerleden, van verschillende partijen. De plekken in de Tweede Kamer worden ook wel zetels genoemd.

Welke partijen in de Tweede Kamer mogen zitten, wordt bepaald door de inwoners van Nederland. Iedereen van 18 jaar en ouder mag namelijk stemmen. De partij die bij de verkiezingen de meeste stemmen krijgt, mag als eerste een andere partij kiezen om mee te regeren.

In de regering zitten ministers en de baas van de ministers is de minister-president.

De regering maakt plannen voor nieuwe wetten. Die plannen moeten wel eerst worden goedgekeurd en dat doet de Tweede Kamer door over die plannen te praten en erover te stemmen. Wanneer de meerderheid van de Tweede Kamer, dat zijn dus 76 Kamerleden of meer, een plan goed vindt dan wordt dat plan een wet.

Geschiedenis van het CDA

Oprichting CDA op 11 oktober 1980 door o.a. Piet Steenkamp

Het begin

Het CDA is opgericht op 11 oktober 1980. Vanaf toen gingen drie partijen verder als één partij. Dat waren de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP).

Door samen te gaan werden ze groter en kregen ze meer invloed in de Tweede Kamer. Ze hebben er wel lang over nagedacht en veel over gepraat, want het idee om één partij te worden, hadden ze al in 1967. Dus 13 jaar! Maar onder leiding van Piet Steenkamp is het toch gelukt.


Periode Van Agt

Tijdens de verkiezingen van 1977 werkten de drie partijen al samen onder leiding van Dries van Agt. Dat ging zo goed dat hij de eerste minister-president werd voor het CDA. Hoewel de partij dus toen officieel nog niet bestond.

 

Dries van Agt

Verkiezingsposter Ruud Lubbers 1986

Periode Lubbers

De eerste keer dat mensen ècht op het CDA konden stemmen, was in 1981. Bij die verkiezingen haalde het CDA 48 zetels. Na de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen in 1982 werd Dries van Agt als minister-president opgevolgd door Ruud Lubbers

In 1986 haalt het CDA zelfs 54 zetels. Dat is meer dan eenderde van alle zetels in de Tweede Kamer en nog nooit had een partij zoveel zetels gehaald! Ruud Lubbers was minister-president tot en met 1994.

 


Periode Balkenende

Daarna duurde het tot 2002 totdat het CDA weer een minister-president mocht leveren. Het CDA won de Tweede Kamerverkiezingen en Jan Peter Balkenende werd minister-president. Hij heeft uiteindelijk vier kabinetten geleid, van 2002 tot en met 2010. 

 

Van links naar rechts: Ruud Lubbers, Jan Peter Balkenende & Sybrand Buma

Van 2012 tot nu

In 2012 werd Sybrand van Haersma Buma de partijleider van het CDA. Op 12 september 2012 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen omdat het kabinet-Rutte I eerder dat jaar was gevallen. Dat kwam omdat het CDA, de VVD en de PVV het niet eens met elkaar waren over de plannen voor de toekomst. Na deze verkiezingen had het CDA nog 13 zetels in de Tweede Kamer.

Bij de verkiezingen in 2017 ging het beter. Meer mensen stemden weer op het CDA. Dit filmpje was toen het campagnefilmpje. Ze kwamen uit op 19 zetels en gingen weer mee regeren. Bij de verkiezingen in 2021 behaalde het CDA 15 zetels. En zit op dit moment samen met de VVD, D66 en de ChristenUnie in het kabinet.

Alle partijleiders op een rijtje...

  • Dries van Agt
  • Ruud Lubbers
  • Elco Brinkman
  • Enneüs Heerma
  • Jaap de Hoop Scheffer
  • Jan Peter Balkenende
  • Maxime Verhagen
  • Sybrand van Haersma Buma
  • Hugo de Jonge
  • Wopke Hoekstra

Lidmaatschap

In Nederland zijn ongeveer 300.000 mensen lid van een politieke partij. Het CDA heeft best veel leden: ruim 37.000. Ook heeft het CDA een speciale club voor jongeren, het CDJA. Tot en met je 31ste kun je daar lid van zijn.

Kletspot ‘Maak kennis met het CDA’

In deze ‘Kletspot’ vind je allemaal woorden en vragen die te maken hebben met politiek en met het CDA. Door steeds iemand (uit de klas) een kaartje uit de pot te laten trekken kun je makkelijk over politiek praten. Over democratie, over stemrecht, over verkiezingen en over politieke partijen.

Leuk om te gebruiken als je op school over politiek praat of een spreekbeurt over het CDA maakt.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.