Het verhaal achter onze naam: Christen Democratisch Appèl

Het CDA is een vereniging van mensen met dezelfde ideeën over de samenleving en de overheid. Wij vinden dat ieder mens uniek en even waardevol is. Tegelijkertijd kunnen we niet zonder de ander. In het kort zou je kunnen zeggen dat we daarmee een vriendelijke oproep aan ieder mens doen om elkaar te helpen en je in te zetten voor de samenleving. Zo’n oproep heet een appèl. Dat woord zit dus daarom in onze naam.

De andere letters van CDA staan voor christen-democratisch. Dat betekent dat wij ons laten inspireren door wat er in de Bijbel staat. Die Bijbelse waarden hebben wij daarom vertaald in vier woorden. Iedereen die zich hierin kan vinden is welkom om met ons mee te denken en mee te doen. Daarvoor hoef je dus niet christelijk te zijn.

De vier kernbegrippen van het CDA

Solidariteit

Mensen zijn met elkaar verbonden. Elkaar helpen is voor ons vanzelfsprekend en niet iets waartoe we gedwongen moeten worden. Solidariteit is vooral iets tussen mensen. Luisteren naar elkaar en elkaar helpen wanneer het eens tegenzit.

Voorbeeld: Boodschappen doen voor ouderen omdat zij slecht ter been zijn. Maar ook: ouderen die nu niet al het pensioengeld opmaken, maar ook rekening houden met de generaties die na hen komen.

Publieke gerechtigheid

De overheid zorgt ervoor dat we veilig en in vrijheid kansen kunnen benutten om ons te ontwikkelen. Dat doen we in Nederland door duidelijke regels met elkaar af te spreken en te controleren of we ons hieraan houden.

Voorbeeld: Je kunt naar school om een vak te leren of je passies te ontdekken en je kunt veilig over straat.

Gespreide verantwoordelijkheid

De overheid hoeft lang niet alles te doen. Als burgers iets beter kunnen (organiseren) dan moet dat natuurlijk kunnen. Dat betekent ook dat we zelf initiatief moeten nemen en onze talenten in moeten zetten voor de samenleving. Samen kunnen we meer.

Voorbeeld: Buurtbewoners die een sportveldje voor de buurtkinderen willen aanleggen. Daar moet de gemeente dan juist meedenken en meewerken met de buurt zodat het lukt.

Rentmeesterschap

Oftewel: zorg voor de aarde. De aarde is niet van ons, maar we hebben wel de taak er goed voor te zorgen. Zodat jullie en jullie eventuele kinderen er ook nog van kunnen genieten. 

Rentmeesterschap betekent ook zuinig met geld omgaan en het ‘huishoudboekje’ goed bijhouden. We willen volgende generaties niet met een grote schuld opzadelen!

Voorbeeld: Je afval goed scheiden en zuinig met energie omgaan omdat het beter is voor het milieu.

De leider van het CDA

Elke partij heeft een politiek leider. Op 16 januari 2021 is Wopke Hoekstra door de leden van het CDA gekozen als partijleider en is daarmee het gezicht van de partij en de lijsttrekker tijdens de verkiezingen. Hij was al langer actief voor het CDA onder andere als Eerste Kamerlid en als minister van Financiën.

 

 

Middenpartij

Politieke partijen worden wel eens ingedeeld op een as van links naar rechts. Linkse partijen vinden het belangrijk dat iedereen gelijk is en geld eerlijk verdeeld wordt. Ze zien daarbij een hele belangrijke rol voor de overheid. Rechtse partijen geloven meer in het belonen van mensen als ze hun kansen pakken en ondernemen. Zo groeit de economie (ook wel de markt genoemd) en daar profiteert iedereen uiteindelijk iets van. De overheid moet volgens hen vooral niet te veel regels maken die in de weg zitten.

Het CDA wordt meestal ongeveer in het midden geplaatst. Maar eigenlijk passen we niet helemaal op die indeling. Wij zien niet de markt of de overheid als het belangrijkste, maar de samenleving. Mensen die dingen voor elkaar en met elkaar doen en zo een goed leven hebben. De samenleving is bijvoorbeeld je gezin, familie, vrienden, buurt of school.  Mensen daar mogen op jou rekenen voor hulp en samenwerking. En als jij hulp nodig hebt, mag je op hen rekenen. En daar kan de markt een rol in spelen, door handel en economische groei. En als de samenleving te kort schiet, dan heeft de overheid een taak.

Debatpartij

Politieke partijen maken hun keuzes niet zomaar, dat doen de leden samen. Ook als je ongeveer hetzelfde denkt over hoe een goede samenleving eruit zou moeten zien, kun je verschillende ideeën hebben over wat we dan precies moeten doen om die goede samenleving te krijgen. Daarom wordt er ook regelmatig debat gevoerd binnen een politieke partij. Dit geldt ook voor het CDA. 

In een verkiezingsprogramma schrijven we de plannen op die we hebben met de gemeente, de provincie, het land of Europa voor de komende jaren. Vanuit ons gedachtegoed kijken we dan naar alle problemen die er spelen en geven daar onze oplossingen bij. Daarvoor moeten wel keuzes gemaakt worden, zeker als het om oplossingen gaat die geld kosten.

Denk daarbij aan het leger, extra wegen en openbaar vervoer, de studiebeurs of belastingen verlagen voor burgers of bedrijven. Want we kunnen met elkaar niet alles betalen.

Die keuzes worden voorbereid door een commissie of schrijfteam, maar uiteindelijk beslissen de leden erover door te debatteren en daarna te stemmen. Daarbij wegen de stem van een minister en van een nieuw lid even zwaar, dat heet ‘one person, one vote’. Als het verkiezingsprogramma vast staat, dan is dat de opdracht waar gekozen volksvertegenwoordigers van het CDA hun hele periode in de gemeenteraad, provinciale staten of in Den Haag of Brussel aan werken.

Belangrijke CDA-thema's

Waarden en normen

Het CDA staat voor tradities, normen en waarden. Voor ons is het heel normaal om je fatsoenlijk te gedragen, met respect voor elkaar en dat je bereid bent om anderen te helpen. We leven in een samenleving en daarom staan wij voor waarden die we met elkaar delen en die ons met elkaar verbinden.

Het CDA vindt het belangrijk dat daar in de les op school aandacht voor is en dat ook nieuwkomers snel kennismaken met onze cultuur, de Nederlandse taal leren, meedoen in de samenleving en actief zijn bij de clubs en verenigingen.

Drugs en alcohol

Drugs en alcohol zijn niet goed voor je en gebruik moet daarom niet aangemoedigd worden. In Nederland mag je vanaf je 18e een biertje drinken en we moeten er met zijn allen dan ook goed opletten dat dit niet eerder gebeurt. We willen voorkomen dat jongeren drugs gaan gebruiken. We moeten niet doen alsof drugs veilig zijn, ook softdrugs zijn de afgelopen jaren steeds zwaarder geworden. Het is verslavend en levert onherstelbare schade aan de hersenen op.

Daarom wil het CDA het aantal coffeeshops fors verminderen, te beginnen in de buurt van scholen. Drugs- en alcoholverslaving voorkomen kan het beste samen met jongeren zelf, hun ouders, de school en de politie.

Sport / toegankelijkheid sportverenigingen

Sporten houdt je gezond en maakt je blij. Het geeft energie en verbindt mensen van allerlei verschillende achtergronden. Bij een sportvereniging leer je samen te werken in een teamverband en leer je dingen waar je je hele leven veel aan zult hebben, zoals hard werken en respect voor elkaar hebben.

Het CDA vindt daarom dat sportverenigingen toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Het kabinet geeft dan ook miljoenen per jaar uit om sportverenigingen te helpen en ervoor te zorgen dat mensen met een beperking ook kunnen sporten.

Onderwijs

Ieder mens is uniek, heeft bepaalde talenten en moet deze ook kunnen ontwikkelen. Het CDA zet zich daarom al jaren in voor goed en divers onderwijs. Van basisschool tot voortgezet onderwijs en vervolgopleiding: iedereen moet mee kunnen doen. Wij zijn daarom voorstander van een basisbeurs.

Voor veel ouders is het belangrijk dat de identiteit van de school aansluit bij de opvoeding die zij hun kind geven: dat betekent vrijheid van schoolkeuze en ruimte voor bijzondere onderwijsvormen zoals bijvoorbeeld christelijk onderwijs. Het CDA vindt het belangrijk dat er op school veel aandacht is voor de Nederlandse geschiedenis en cultuur.

Het is goed om iets voor een ander te doen en het is voor jongeren nuttig om nieuwe ervaringen op te doen. Daarom is het CDA een voorstander van een nationale diensttijd voor alle jongeren tussen de 16 en 20 jaar voor. Dit is een soort stage waarin je alvast ervaring opdoet bij een vereniging, gemeente, bedrijf of stichting zodat je een beetje een beeld kunt krijgen van wat je later, na je opleiding, wilt gaan doen. Hierbij leer je ook jongeren kennen uit andere soorten wijken en van andere scholen.

Veiligheid

Veiligheid is een thema dat mensen vaak noemen als je ze vraagt waar ze zich zorgen over maken. Een van de belangrijkste taken van de overheid is het handhaven van de orde. In Nederland moet iedereen zich veilig voelen. In je gezin, op school, bij je sportvereniging en in de samenleving. Dat betekent: harder optreden tegen criminaliteit, strengere straffen en meer politie in de wijken.

Voor jongeren die in de fout zijn gegaan is er Bureau Halt. Zij helpen je bij het maken van betere keuzes in je leven en willen je laten leren van je fouten en je de kans geven om gemaakte fouten te herstellen.

Meedoen?

Het CDA heeft ook een jongerenafdeling; het CDJA. Dit is uiteraard de leukste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Interesse om combilid van het CDJA en het CDA te worden? 

CDA-leden

In Nederland zijn ongeveer 300.000 mensen lid van een politieke partij. Het CDA heeft ruim 37.000 leden. 

Mensen worden om verschillende redenen lid. De meest genoemde zijn:

  • meebeslissen
  • meedenken
  • netwerken
  • idealen steunen
  • politieke carrière maken
  • up-to-date-informatie krijgen
  • nieuwe vrienden maken
  • voor de gezelligheid.

 

Kletspot ‘Maak kennis met het CDA’

In deze ‘Kletspot’ vind je allemaal woorden en vragen die te maken hebben met politiek en met het CDA. Door steeds iemand (uit de klas) een kaartje uit de pot te laten trekken kun je makkelijk over politiek praten. Over democratie, over stemrecht, over verkiezingen en over politieke partijen.

Leuk om te gebruiken als je op school over politiek praat of een werkstuk over het CDA maakt.

De geschiedenis van het CDA

vind je hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.