Het CDA wil dat er een speciale dienst komt die juridische bijstand verleent aan mensen die een geschil hebben met de Belastingdienst. Ook medewerkers van de fiscus zelf moeten daar vertrouwelijk meldingen kunnen doen als zij zien dat burgers in de knel komen. Daar heeft Inge van Dijk voor gepleit tijdens het debat over het eindrapport van de toeslagenaffaire. Haar motie met deze strekking is inmiddels unaniem aangenomen.

Van Dijk: “Wij pleiten ervoor onderzoek te doen naar het vormgeven van een orgaan dat burgers en bedrijven directe, fiscale bijstand kan verlenen. Ik bedoel een orgaan waar ook medewerkers van de Belastingdienst vertrouwelijk signalen kunnen neerleggen, en dat aan de Kamer rapporteert over de ontvangen signalen. Dat kunnen wij nu al met elkaar organiseren. Dat helpt ons als Kamer om beter te controleren en te acteren.”

Uit het eindrapport blijkt volgens van Dijk dat de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag geen schijn van kans hadden tegenover de Belastingdienst. En dat geldt trouwens ook voor gedupeerden van andere toeslagen, of slachtoffers van fouten bij de inkomstenbelasting. Van Dijk wil er daarom met haar voorstel voor zorgen dat burgers die tegenover de Belastingdienst komen te staan, beschermd worden. Het CDA heeft het voorstel voor een fiscale ombudsman al eerder gedaan, maar Van Dijk heeft het nog wat aangescherpt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.