Prinsjesdag was door Corona sober maar toch bijzonder om bij te mogen zijn. Hoedjes en Troonrede om mee te beginnen.

Dan volgt Wopke Hoekstra met het aanbieden van de miljoenennota. Voor ieder kamerlid van belang want waar gaat komende jaren het geld heen is redelijk bepalend. Voor mij als financieel woordvoerder natuurlijk helemaal. Komende weken zal ik hier dan ook veel tijd hieraan besteden. Met over een dikke week de Financiële beschouwingen.

Woensdag en donderdag hebben we ongeveer 30 uur doorgebracht in de plenaire zaal voor de algemene beschouwingen. @Pieterheerma was onze woordvoerder Anne Kuik regelde alles met betrekking tot moties (het waren er maar 71 deze keer ) en ik was druk met het financiële deel. Voor degene die het volgen, er was vanuit de kamer een duidelijk geluid om op een aantal onderwerpen meer te doen. Meer voor afschaffing van de verhuurdersheffing, meer om de energierekening te verlagen, meer voor het onderwijs en meer voor politie in de wijken en boa’s. Met 4 partijen hebben we daar een stevige motie op voorbereid waarbij we 2 miljard extra hebben uitgegeven. En dat uitgeven is niet zo moeilijk. Dekking vinden wel. Want iets willen betekent ook ergens dat bedrag vandaan halen. En ben ik tevreden. Ja en nee. Ja omdat deze stap partijen hopelijk wat dichter naar elkaar heeft gebracht want de huidige manier van samenwerken in de kamer gaat Nederland niet beter maken! En nee omdat ik natuurlijk heel goed weet dat om volkshuisvesting echt strak te trekken we meer moeten doen. En dat geldt ook voor het verkleinen van de verschillen tussen arm en rijk. Daarom moet er snel een formatie op gang komen zodat we deze inhoudelijke uitdagingen gaan oplossen. Of in ieder geval geen stapjes maar stappen op zetten.

De beschouwingen analyserend heb ik veel terugkijken gehoord, veel negativiteit en wijzen naar elkaar. Maar ook handreikingen gezien, gesprekken over de inhoud gehoord en soms zelfs een compliment naar elkaar.

Ik wil er aan bijdragen die sfeer en samenwerking te bevorderen. Samen kom je verder zeggen ze niet zomaar.

Fijne dag!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.