De politieke week in ongeveer 500 woorden (18)

Deze week heeft de kamer herfstreces. Geen debatten dus maar genoeg te doen.

Veel mensen van onze fractie zijn toch gewoon in Den Haag te vinden geweest omdat er eindelijk toch echt onderhandeld wordt. Zelf zit ik aan de financiële en fiscale tafel zoals ze dat noemen. Een tafel waar uiteindelijk bijna alles samen komt want voor niks gaat de op geldt ook in Den Haag.

Dus geen reces maar mij hoor je niet klagen want hoe bijzonder is het om hier onderdeel van uit te mogen maken. Zeker als nieuweling op het toneel.

Een tijd geleden heb ik samen met Rene Peters vragen gesteld over signalen van uithuisplaatsingen in de toeslagaffaire. Kinderen weghalen bij ouders is een nachtmerrie voor een gezin. En als zou blijken dat dit enkel het gevolg is van geen geld, iets wat wij ook nog eens veroorzaakt hebben, dan hebben we niet zomaar wat uit te leggen … ! Deze week kwamen de eerste antwoorden over aantallen. Ruim 1100 kinderen voor zover we nu weten. De exacte reden van uithuisplaatsing was nog niet duidelijk maar wel dat het er echt schrikbarend veel zijn. Reden genoeg om vervolgvragen te stellen wat we met diverse partijen in de kamer dan ook samen opgepakt hebben. Maar deze vragen vragen vooral om acties om dit op te lossen! Dus alle reden voor een vinger aan de pols, een kritische houding en meedenken.

Deze week kwam ook de reactie van de Raad van Openbaar Bestuur op de herverdeling van het gemeentefonds en die was niet mals! Ik vat even samen: als je het niet goed en eenvoudig uit kunt leggen, moet je het niet doen!

En ik vind dat ze gelijk hebben. Volgende week in de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken hoor ik ook graag van de minister hoe zij deze brief weegt en wat vervolgstappen zijn.

Onderstaande stuk legt het mooi uit. Het Rijk als weinig zorgzame moeder voor decentrale overheden. En we moeten juist goed voor onze gemeenten zorgen zodat zij goed voor haar inwoners kan zorgen!

 

https://www.parlement.com/.../een_weinig_zorgzame_moeder

Tot slot. Het blijft stiekem heel leuk als je eigen gemeente je vraagt voor een bijdrage in een lokale krant. Dank je wel daarvoor!

Fijn weekend!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.