De democratie werkt. De burger heeft gesproken en nieuwe colleges zullen in provincies gevormd gaan worden. Misschien met grote koerswijziging, misschien ook niet. Dat zal de tijd ons leren. @boerburgerbeweging een dikke proficiat met dit mooie resultaat!

De uitslag is ook een belangrijk signaal richting Den Haag. Want deze verkiezingsuitslag negeren, zou de arrogantie bevestigen die veel kiezers voelen als ze naar Den Haag kijken. Een arrogantie die niet past in een democratie zoals ik haar graag zou zien.

En naast mijn felicitaties voor de winnaar ook een diepe buiging voor mijn @cdavandaag collega's in de provincies. Plakken, flyeren, debatten voeren, rode kruizen van borden poetsen, zaaltjes, social media. De positieve energie heeft me geraakt. En de teleurstelling, verdriet en boosheid natuurlijk ook. En ik ben niet doof voor de geluiden uit de samenleving. Dus ook aan mij de taak: nog meer opkomen voor, nog meer luisteren naar, en nog meer ons mooie verhaal #voorheelnederland vertellen. 
Ook al komt dat niet in de krant of op tv, toch moeten we het nog meer doen.

Donderdagavond bij @cdavenlo in gesprek over hoe we initiatief vanuit de samenleving kunnen helpen. Als een voetbalveld in een hele kleine kern dreigt te verdwijnen. Kies je dan voor fuseren met de buren of behoud, ook al betekent dat geld erbij vanuit de overheid? En natuurlijk een degelijk vraagstuk is iedere keer maatwerk. Maar investeren in samenleven mag geld kosten. Want wat een onrendabel sportveldje is op papier, kan van groot belang zijn voor de leefbaarheid van een dorp of wijk voor de mensen die er wonen. En dat moet je niet proberen in geld uit te drukken. 

Donderdag debat over de Wet open overheid. Deze is vorig jaar mei ingevoerd, maar de termijnen van een informatieverzoek lopen alleen maar verder op. We staan nu op 169 dagen, terwijl we in de Kamer hebben bepaald dat dit maar 42 dagen mag zijn. De archivering is nog steeds dramatisch en er wordt te veel gestuurd op lakken in plaats van op openbaar maken binnen de gestelde termijn. En ik begrijp dat je cultuur met een nieuwe wet niet verandert. Want wederzijds wantrouwen is hardnekkig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.