En dat is wel een extra 500 woorden waard.

Er ligt een verhaal waar ik heel veel mooie punten in terug zie die wat mij betreft bijdragen aan een eerlijker Nederland.

Aan een land van weer iets meer samenleven omdat kansen voor veel mensen vergroot worden. Er zitten namelijk goede maatregelen in het akkoord die zorgen voor een overheid die weer dichter bij de mensen. Stap voor stap brengen we de menselijke maat terug. Want in mijn ogen moet de overheid zich niet gedragen als een bedrijf. Nederland is geen business (al mag de omgang met elkaar in de Kamer soms wel wat zakelijker) maar een samenleving!

Voor mijn portefeuilles is veel werk aan de winkel!

  •  we gaan veel geld uitgeven. Wat mij betreft op het randje van prudent maar wel te dragen omdat we bepaalde grote veranderingen niet voor ons uit kunnen schuiven zoals klimaat, stikstof en het bouwen van huizen;
  •  in het fiscale stelsel gaan we de eerste stappen zetten tot versimpeling beginnend met het afschaffen van de kinderopvangtoeslagen;
  • de jarenlange discussies met gemeenten over te weinig geld moeten beslecht worden en voor het einde van deze periode moet er een voorstel liggen waar gemeenten langjarig mee vooruit kunnen. De overheid die het dichtste bij de burger staat moeten we niet klemzetten maar helpen om zo hun inwoners te helpen;
  • er wordt fors ingezet om de basis op orde te krijgen bij de overheid.  Het terugbrengen van de menselijke maat. Inzetten om mensen beter juridisch (ook fiscaal) te ondersteunen als ze toch klem komen te zitten en door fysieke loketten in iedere gemeente voor mensen die daar behoefte aan hebben in te richten.

Voor het volledige akkoord, ga naar www.cda.nl/akkoord

500 woorden is beperkt en er zijn vast veel vragen over het akkoord. Vindt u het leuk er over door te praten dan stuur me een mail naar i.dijk@tweedekamer.nl. Geef alsjeblieft even aan over welk onderwerp dan ga ik een aantal sessies organiseren om met elkaar in gesprek te gaan! Wie weet tot dan!

En natuurlijk denken veel mensen: mooie woorden, we hebben behoefte aan daden. En dat klopt! En het is aan mij en 149 collega’s om ervoor te zorgen dat worden inderdaad daden worden!

Inge

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.