Vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'iPhone 14 kan vanaf nu noodoproepen sturen via satellieten' (1).

  1. Bent u bekend met het bericht 'iPhone 14 kan vanaf nu noodoproepen sturen via satellieten'?
  2. Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling? Juicht u het toe dat een dergelijke dienst op termijn ook in Nederland beschikbaar komt?
  3. Zijn er andere initiatieven bij u bekend, die gebruikmaken van nieuwe technologieën, die ervoor kunnen zorgen dat betere communicatie met bijvoorbeeld hulpdiensten mogelijk is op plekken met slecht mobiel bereik?
  4. Wat vindt u ervan dat bij noodoproepen via deze nieuwe dienst in sommige gevallen eerst contact wordt gemaakt met Apple-callcenters? Wat zijn hiervan de mogelijke voor- en nadelen?
  5. Biedt deze ontwikkeling een kans voor Nederland om de gebrekkige bereikbaarheid van 112 in sommige gebieden te verbeteren?
  6. Ziet u voor de overheid een rol weggelegd om dergelijke technieken te omarmen en te adapteren, zodat deze technieken ook publiek beschikbaar komen?
  7. Is al uitvoering gegeven aan de toezegging in de Kamerbrief over uitvoering van de motie-Inge van Dijk c.s. over snel internet buitengebieden en van de motie-Inge van Dijk/Rajkowski over mobiele bereikbaarheid 112 (Kamerstuk nr. 29517-222) om te onderzoeken of er een centrale plek kan komen waar mensen melding kunnen doen van gebrekkige bereikbaarheid van 112?

(1) RTL Nieuws, 15 november 2022, via https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5347017/apple-iphone-14-sos-noodoproep-satelliet-alarm-nood.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.