Schriftelijke vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de minister van Financiën n.a.v. het bericht ‘Nieuwe penningmeester? ‘Door procedures bank al maanden geen pasje’’ (1).

  1. Bent u bekend met de lange doorlooptijden voor verenigingen in het geval van penningmeesterwisseling en het verkrijgen van bijvoorbeeld een nieuw bankpasje? 
  2. Wat is wat u betreft een redelijke termijn voor een dergelijke serviceverlening van banken aan verenigingen, aangezien deze lange wachttijden de nieuwe penningmeester dwingen betalingen te doen onder de naam van diens voorganger wat zeer ongewenst is, mede ook gezien het risico tot aansprakelijkheidstelling?
  3. Kan voor verenigingen en stichtingen het cliëntenonderzoek worden aangepast naar een meer menselijke maat? Dus in plaats van vrijwilligers digitaal, vaak overdag onder hun reguliere werktijden te overstelpen met vragen, ze uitnodigen voor een fysiek gesprek en faciliteren in het proces?
  4. Bent u bereid hierover met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in gesprek te gaan en deze te vragen hier samen met het ministerie in op te trekken richting banken, zodat oplossingsrichtingen kunnen worden uitgewerkt? 
  5. De Hoge Raad heeft eind vorig jaar geoordeeld dat een bank door haar bijzondere zorgplicht ‘in beginsel’ verplicht is een zakelijke bankrekening te openen, maar als een bank meent dat er onaanvaardbare risico’s zijn bij de potentiële nieuwe klant, dan heeft de bank een belang om het openen van een zakelijke bankrekening te weigeren: bent u van mening dat het feit dat een bestuurswisseling tijd kost (onderzoek risicoprofiel) of het feit dat vrijwilligers lastiger te bereiken zijn omdat ze veel van hun bestuurstaken in de avonduren moeten doen (naast hun baan) een gegronde reden is om een bankrekening te weigeren?

(1) https://www.telegraaf.nl/financieel/474382788/nieuwe-penningmeester-door-procedures-bank-al-maanden-geen-pasje

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.