Schriftelijke vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de staatssecretaris Toeslagen en Douane over het bericht ‘Ook poging schadeafhandeling ouders toeslagenaffaire te versnellen vertraagd’ (1).

  1. Hoe verloopt volgens u de pilot met vaststellingsovereenkomsten (vso’s) met 15 gedupeerde ouders? 
  2. Waarom is het niet mogelijk gebleken deze vso’s binnen 8 tot 10 weken vast te stellen, hoewel dit toch wel een flinke periode is? 
  3. Wat is de inschatting van tijd die wel nodig is om tot een vso te komen? 
  4. Hoeveel overleggen hebben gemiddeld tussen ouders en advocaat en landsadvocaat plaatsgevonden om te komen tot een vso en hoe lang duurden zulke gesprekken gemiddeld?
  5. Moesten ouders voor de vso hun schade bewijzen of aannemelijk maken? 
  6. Hoe kijkt u naar het zware proces van weer alle bonnetjes en bewijzen aan moeten leveren door de ouders? 
  7. Is het bij sommigen van de 15 gedupeerde ouders wel gelukt tot een vso te komen met de eigen advocaat en landsadvocaat? 
  8. Wanneer doet de overheid naar verwachting uitspraak over de vso’s? 
  9. Worden bedragen en onderbouwing geanonimiseerd inzichtelijk voor andere gedupeerden? 
  10. Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het commissiedebat over de 12e voortgangsrapportage? 

(1) Volkskrant, 20 oktober 2022. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.