Schriftelijke vragen van de leden Inge van Dijk en Slootweg (beiden CDA) aan de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Financiën over het bericht 'Overheidsfinanciën in gevaar door verouderde ict van Belastingdienst' (1). 

 1. Hoe beoordeelt u de vrees van externe ict-deskundigen dat benodigde vervanging van cruciale ict-systemen van de loonheffing en inkomstenbelasting – waarmee de Belastingdienst jaarlijks meer dan de helft van de rijksinkomsten binnenhaalt en waarin jaarlijks tientallen miljarden gegevens van burgers worden verzameld – niet op tijd zal komen?
 2. Hoe beoordeelt u de vrees van externe ict-deskundigen dat daardoor de continuïteit van de belastingheffing op het spel staat en grote delen van de overheidsfinanciën binnen drie jaar gevaar lopen? 
 3. Klopt het dat het platform Cool:Gen vanaf eind 2026 niet meer technisch wordt ondersteund en dat daarom de systemen vóór 2027 moeten worden vervangen? 
 4. Hoe kan het dat de planning van de vernieuwing van het inkomstenbelasting ict-systeem al met een jaar is uitgelopen, en waarom bestaat het risico dat die nog verder uitloopt waardoor de volledige uitfasering onhaalbaar wordt? 
 5. Kunt u nader toelichten wat er is gebeurd waardoor de vernieuwing van het systeem voor de loonheffing na anderhalf jaar nog in de opstartfase zat en hoe het nu met het project staat? 
 6. Wat is er nodig om de systemen wél vóór 2027 te vervangen, kan hier meer prioriteit aan worden gegeven, en wat betekent dat voor andere processen binnen de Belastingdienst? 
 7. Hoe wilt u omgaan met de risico’s van niet-tijdige vervanging, die kunnen leiden tot onoplosbare fouten of storingen in het systeem waardoor niet meer geïnd kan worden, en ook wetswijzigingen op de inkomensheffing niet meer mogelijk zijn? 
 8. Verschilt uw conclusie ten aanzien van de haalbaarheid van de systeemvernieuwing vóór 2027 van die van de ict-experts? 
 9. Is er volgens u sinds 2020 naar aanleiding van de interne waarschuwingen van de Belastingdienst voldoende prioriteit gegeven aan het tijdig vernieuwen van de systemen en had naar uw mening een hardere stop op politieke wensen moeten zitten vanwege de prioriteiten in onderhoud?  
 10. Kunt u de Kamer een geactualiseerde update sturen van de planning, waarin ook de bijstelling van de ambitie meer personeel aan te nemen om versnelling te bereiken is verwerkt, die vanwege krapte op de arbeidsmarkt niet wordt gehaald? 
 11. Kunt u in deze geactualiseerde update ook opnemen wat de risico’s zijn van te late vervanging voor heffing van loon- en inkomstenbelasting voor de rijksuitgaven en juiste dataverzameling?
 12. Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het commissiedebat Belastingdienst op 23 maart 2023?

(1) https://www.nrc.nl/nieuws/2023/02/15/overheidsfinancien-in-gevaar-door-verouderde-ict-van-fiscus-a4157264 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.