Schriftelijke vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst over het bericht ‘Zwartspaarder spint garen bij schrappen vermogenstaks’ (1). 

  1. Wat vindt u van de uitwerking van de uitspraak van de Hoge Raad op zwartspaarders, waar de Belastingdienst nu tot aan 2017 niet meer kan navorderen, en bovendien geen reële boete meer kan opleggen, omdat die is gebaseerd op de hoogte van de aanslag? 
  2. Kunt u reflecteren op deze onbedoeld ontstane situatie en hoe u hiermee zou willen omgaan? 
  3. Hoe beoordeelt u deze situatie vanuit een rechtvaardigheidsperspectief ten opzichte van de niet-bezwaarmakers, aangezien deze zwartspaarders door geen aangifte te doen in feite ook bewust hebben afgezien van hun mogelijkheid tot het maken van bezwaar, en daarmee nu wel hetzelfde effect sorteren als wel-bezwaarmakers?
  4. Is het volgens u terecht dat niet-bezwaarmakers slechter af zijn dan mensen die opzettelijk geen vermogen hebben opgegeven in box 3 en daarmee in feite fraude hebben gepleegd? 
  5. Wat denkt u dat een dergelijke uitwerking doet met het vertrouwen in het Nederlandse belastingstelsel, als de regels formeel zo kunnen uitwerken dat iemand die fraudeert er achteraf beter uitkomt dan iemand die de wet heeft gerespecteerd en gevolgd?  
  6. Hoeveel gevallen van navordering op niet aangegeven vermogen in box 3 vinden er jaarlijks ongeveer plaats en kunt u daarvan een overzicht geven over de afgelopen vijf jaar? Kunt u daarbij ook aangeven wat de omvang van die vermogens was en hoeveel belasting daarmee is nagevorderd?
  7. Doet u onderzoek naar mogelijkheden om alsnog te kunnen navorderen, of in ieder geval een reële boete op te kunnen leggen, voor het niet aangeven van het vermogen in box 3, ook om daarmee het signaal af te geven dat het niet naleven van de wet niet loont? 
  8. Als het antwoord op de vragen 6 en/of 7 nee is, wilt u dan alsnog onderzoek doen naar de juridische mogelijkheden en de Kamer hierover informeren? 

(1) https://fd.nl/samenleving/1458410/zwartspaarder-spint-garen-bij-schrappen-vermogenstaks

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.