Ik draai al een tijdje mee in de politiek en heb sinds 3 jaar de eer om het wethouderschap te mogen vervullen.

Mooi en eervol, maar ook krijg ik dagelijks een flink portie boosheid op mijn bordje. Boosheid van inwoners over het functioneren of het, in hun ogen, juist niet functioneren van de overheid. Vaak hoor ik verhalen van mensen waardoor ik heel goed snap dat mensen twijfelen of ze gehoord, gezien en begrepen worden.

Ik zie het zo: We hebben ooit besloten om taken in de handen te leggen van bestuurders. Er kwam onder andere een systeem waar een regering en rechtspraak uit voortkwamen. Dit systeem hebben we om eerlijke en rechtvaardige beslissingen te nemen. Om ervoor te zorgen dat er orde zou komen en een stukje veiligheid. Ik vind dat we weer meer terug moeten naar deze oorspronkelijke bedoeling: ‘Een overheid dienend aan haar inwoners!’

Terug naar de bedoeling: Een overheid dienend aan haar inwoners!

En begrijp me goed, ik zie in mijn omgeving heel veel goede bestuurders met deze dienende houding. Maar ook zij lopen aan tegen regelgeving die de huidige samenleving onvoldoende dient. Ik zie deze lokale bestuurders soms heel hard vechten tegen regels en voor betere alternatieven, maar vaak zonder resultaat. En juist deze lokale bestuurders weten heel goed wat er leeft in onze steden en dorpen. Ik denk dan ook dat de beste en meest praktische oplossingen van onderop komen. En daar moet Den Haag open voor staan. Zoals mijn collega Pieter Omtzigt bijvoorbeeld, die met ogen en oren in de samenleving heel wat heeft moeten doen om de hele toeslagaffaire in beweging te krijgen.

We moeten naar een betrouwbare en dienstbare overheid, die naast mensen staat en oog heeft voor hun zorgen. En die burgers niet ziet als klanten of potentiële fraudeurs. Voor burgers die contact zoeken met de overheid is weinig zo frustrerend als terechtkomen in een digitaal doolhof of overgeleverd te zijn aan een callcenter terwijl je er maar niet doorheen komt. Het is daarom belangrijk dat je bij communicatie vanuit de overheid altijd persoonlijk contact op kunt nemen via een naam van een medewerker en een direct telefoonnummer. In iedere gemeente moet een loket komen voor burgers die zichzelf niet kunnen redden in contact met overheden en uitvoeringsorganisaties. Gezamenlijk wordt dan net zolang gezocht tot een oplossing is gevonden die recht doet aan de situatie.

Is het de moeite waard hiervoor te blijven vechten? Jazeker! Laten we afspreken dat samen te doen!

Terug naar de bedoeling dus, oftewel: de leefwereld, en dat ben u, voorop. De systeemwereld van wetten en systemen dient hierop ingericht worden. Klinkt logisch toch? Toch blijk het niet eenvoudig te realiseren, ondanks dat ik denk dat veel mensen het met me eens zijn en van goede wil zijn. We zijn er tot nu toe onvoldoende in geslaagd. Is het de moeite waard hiervoor te blijven vechten? Jazeker! Laten we afspreken dat samen te doen. Ik vanuit mijn nieuwe rol straks in de Tweede Kamer en u als mijn ogen en oren om de juiste dingen te blijven doen.

#NuDoorpakken #teamCDA #doenwaarhetomdraait

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.