Bouwen, bouwen, bouwen!

Ieder verkiezingsprogramma van iedere politieke partij roept er wel iets over en dat is logisch. Er zijn te weinig woningen. Te weinig betaalbare woningen en te weinig passende woningen.

Ik heb inmiddels verschillende gemeenten bezocht en ook veel gesproken met wethouders, jonge starters en senioren en overal hoor ik hetzelfde geluid: ‘Een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen!’ In Oirschot ging ik op bezoek bij een bouwplan van 47 woningen. Het aantal geïnteresseerden was 2500 … Om maar even aan te geven hoe hoog de nood is!

Maar tussen roepen en opschrijven in een verkiezingsprogramma naar realiseren zit natuurlijk nog een uitdaging.

Hieronder 5 punten die kunnen helpen om ook daadwerkelijk te kunnen versnellen in onze bouwopgave. Bouwen naar behoefte is hierbij wat mij betreft een belangrijk uitgangspunt. Ik ben voor veel woningen bouwen, maar ook voor de juiste hoeveelheid voor de juiste doelgroepen. Oftewel bouwen naar behoefte. Wonen is immers meer dan een slaapplek! Dus betaalbare woningen voor starters, passende woningen voor ouderen die zoeken naar wonen met zorgoplossingen en bouwen zowel in de steden als in de regio.

Bouwen naar behoefte is hierbij wat mij betreft een belangrijk uitgangspunt.

De uitdaging is groot, de oplossing moet breed gezocht worden en we moeten van minder marktwerking naar meer samenwerking.

1. DOEN

Extra capaciteit bij gemeente om tot bouwen te komen.
Veel gemeente in Nederland hebben meer plannen op de plank liggen dan dat ze verwerkt krijgen. De reden: er zijn onvoldoende mensen om alle plannen te kunnen beoordelen. Om deze extra capaciteit te organiseren zijn extra vakmensen nodig maar ook financiële middelen bij gemeenten om deze mensen in dienst te kunnen nemen. Daarnaast een organisatie met een "JA MITS" houding die proactief handelt. Gelukkig denkt de Provincie mee om hier tot een oplossing te komen.

2. DOEN

Met een grootschalig Nationaal Woonplan gaan we binnen tien jaar 1 miljoen nieuwe en duurzame woningen bouwen. We moeten ook breed naar oplossingen durven zoeken en misschien anders denken dat tot dat we tot nu toe gewend waren. We zien al diverse goede samenwerkingen in deze richting ontstaan en dat zal nog meer moeten worden.

3. DOEN

Bouwen naar behoefte
Die woningen bouwen waar behoefte aan is. Dus 25% van de woningen voor starters, woonvormen voor ouderen zoals hofjes & woonzorgappartement stimuleren, mantelzorgwoningen vanaf 65 jaar toestaan. Ruimte voor alternatieve woonvormen als wooncoöperaties. Dus veel aantallen enerzijds en passende aantallen anderzijds!

4. KANS

Transformatiefonds “rotte plekken”.
Richt vanuit het Rijk een fonds in waar een gemeente (via provincies) geld uit kunnen krijgen om rotte plekken in hun dorpen en steden op te knappen en om te zetten naar passende woningbouw. Denk aan oude vervallen discotheken of winkelpanden die uitgebrand zijn en al een tijd leeg staan. Vaak is een dergelijke inbreidingsgebiedje herontwikkelen relatief duur. Door voor gemeenten expertise ter beschikking te stellen en de onrendabele top te financieren komen deze plannen wel tot ontwikkeling wat oplevert extra woningen enerzijds maar ook dat lelijke plekken in een gemeenschap weer opgeknapt worden.

5. KANS

Boerderijen en VAB-locaties aan de randen van dorpen en steden verbouwen tot hofjes voor ouderen en starter. Maak ook  splitsing van boerderijen tot meerdere wooneenheden eenvoudiger.
De regelgeving is hier vooral beperkend in en moet meer kansen gaan bieden. Plus dat soms een sentiment ontstaat dat een stoppende boer hierdoor wel heel veel geld kan verdienen. En ja, wellicht is dit financieel interessant voor hem. Maar aan de andere kant biedt het mooie kansen om vrijkomende stenen te vervangen voor stenen met een ander doel waar veel vraag naar is.

#doenwaarhetomdraait #NuDoorpakken #teamCDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.