Regelmatig krijg ik de logische vraag 'hoe bevalt het nou in Den Haag en wat doe je de hele dag'?
Ik vind deze vraag nog wat lastig te beantwoorden omdat ik als nieuwbakken kamerlid natuurlijk ook nog wel aan het zoeken ben. Wat zit er allemaal in mijn portefeuille, wat is actueel, en vooral, wat is voor onze achterban van belang?
Maar langzaamaan begin ik hier steeds meer gevoel bij te krijgen dus ik ga eens proberen deze vraag te beantwoorden.

Laten we maar met maandag beginnen. Maandag voor 12 uur levert iedereen in de fractie zijn of haar inbreng voor die komende week aan voor onze fractievergadering. Meestal ben ik deze op vrijdag en in het weekend aan het voorbereiden en gelukkig hebben we hele goede beleidsmedewerkers om ons te helpen.
Maandagmiddag probeer ik zoveel mogelijk afspraken met ondernemers, inwoners, specialisten enzovoort te plannen om van hen te horen hoe ze tegen aankomende regelgeving aankijken en wat zij vinden dat de koers van NL moet zijn. Denk dan aan sportbonden, financiële instellingen, ondernemers, lokale overheden, lobbyisten maar ook gedupeerde ouders van de toeslagaffaire of gewoon bezorgde burgers over een specifiek probleem. 
Dinsdagmorgen stap ik heel vroeg in de auto op weg naar Den Haag en beginnen we met de fractievergadering. De rest van de dinsdag, woensdag en donderdag zijn dan de zogenaamde kamerdagen en ben ik dus in Den Haag en is mijn agenda vol met debatjes, procedurevergaderingen (wat moet wanneer aan de orde komen), briefings en schriftelijke overleggen. Even om wat gevoel te krijgen.

Deze week komt voor mij o.a. aan de orde: wijzigingen pensioenen bestuurders, telecommunicatie (mobiele bereikbaarheid over NL en veiling radiofrequenties), een aantal wijzigingen van de grondwet waaronder toevoegen van de bepaling “de grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtstaat”, verlengen geldigheidsduur cadeaubonnen, belastingontwijking, monitor brede welvaart en de voorbereidingen voor volgende week (een debat over concurrentievermogen en hersteloperatie kinderopvangtoeslag).
Leuk om te melden (mijn mening), dinsdagvond heb ik een gesprek met ruim 20 jongeren over hoe ze komende tijd inhoudelijk betrokken kunnen worden bij ons werk als kamerlid. Zo’n avonden geven me altijd veel energie. Wat opvalt is een hele brede inhoudelijke interesse bij deze groep. Maar een 'nieuw sociaal contract burger en overheid' heeft bij heel veel van deze jongeren wel een hoge prio voor Nederland. Vrijdag heb ik dan weer de hele dag afspraken staan. Deze vrijdag o.a. met vertegenwoordigers van het MKB over aanpakken regeldruk (niks meer doen voor de bühne en als we het doen effectief en uitvoerbaar), en met een aantal belangenorganisaties in de sport over hoe sport nog veel meer bewust in te zetten ter voorkoming van ziek worden als één van de oplossingen om ons zorgsysteem betaalbaar te houden.
En dan is het weekend en gaan we weer aan de bak voor maandag 12 uur en tussendoor mailen, bellen en appen we met alles en iedereen omdat ik echt hecht aan die korte lijnen.

Wat ik nog erg mis zijn de fysieke bezoeken en contacten maar ook die gaan er weer snel aankomen. 
En ontspanning, doe ik dat ook nog? Natuurlijk ontspannen we … door inspanning. Als ik thuis ben ga ik lekker (nou ja lekker) trainen bij Crossfit Gymert of thuis in de garage aan de bak en natuurlijk regelmatig een rondje met de hondjes.

Hopelijk geeft dit een beetje een beeld.
Fijne avond!
Wordt vervolgd

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.