Jong. Kritisch. En een trotse Limburger.

Europa heeft mensen met lef nodig. Mensen die niet bang zijn problemen te benoemen en ze op te lossen. Mensen die hun nek durven uit te steken om de wereld net een beetje beter te maken. En mensen die Europa terugbrengen naar de kerntaken waar de Europese Unie zich mee moet bezig houden. Europa kan wel wat meer jong bloed gebruiken – daar ga ik voor.

Als nummer elf op de CDA-lijst voor de Europese Parlementsverkiezingen ben ik de man voor jong Nederland, voor Zuid-Limburg, en voor Nederlanders in het buitenland. Met jullie steun kan ik de nieuwe stem van heel Nederland in Europa worden. Volg me tijdens de campagne en doe mee!

Daarom Jimmy.

Voor jongeren.

Jong Nederland verdient een stem in Europa. Als jongerenkandidaat ga ik daarom knokken voor onze belangen. Dat begint bij communicatie vanuit de Europese instellingen, die gewoon een stuk duidelijker moet. En bij een heldere aanpak van zaken als jeugdwerkloosheid, het snel stijgende aantal jonge werknemers met een burn-out en het niet kunnen kopen van een huis – problemen waar jongeren in heel Europa last van hebben en waar de politiek nu niet meer omheen kan en we alleen samen een oplossing voor moeten vinden. Een Erasmus-uitwisseling voor iedereen kan een begin zijn: niet alleen in het buitenland studeren op de universiteit, maar juist ook als voor vakmensen. Zo kun je nog beter je beroep uitoefenen en investeren we als maatschappij in iedereen, ook mensen met een kleine portemonnee. Ik geloof ook in korte lijntjes met de politiek. Daarom wil ik kijken naar meer betaalde stageplaatsen voor jongeren, juist ook op MBO- en HBO-niveau, zodat we ook in Brussel een frisse blik houden.

Voor Zuid-Limburg.

In Zuid-Limburg leven we Europa in het klein, met meer grens naar het buitenland dan naar Nederland. Daarom wil ik werk maken van investeringen die groot zijn in een klein gebied: beter grensoverschrijdend openbaar vervoer, een solide regionaal elektriciteitsnet en snelle oplossingen voor de problemen met water. Geen Limburger moet de dupe zijn van problemen in de stroomvoorziening of afwatering in een ander land, en dit zijn allemaal zaken waar Europa kan helpen. En Europa moet soms als een breekijzer werken. Nergens is dat nu meer nodig dan in Zuid-Limburg, waar de politiesamenwerking over de grens stroef verloopt en gezinnen elke dag hinder hebben van vliegveld Luik. Op die zere plekken kan ik in het Europees Parlement de vinger leggen en met collega’s uit het buitenland, vertegenwoordigers van de autoriteiten en natuurlijk Limburgers zelf voor werkbare oplossingen zorgen. En studeren, stage lopen en in buurlanden aan het werk gaan maken we makkelijker. Vanuit Brussel ga ik zorgen dat problemen met diploma-erkenning sneller worden opgelost en jonge Limburgers sneller aan de slag kunnen. 

Voor Nederlanders in het buitenland.

Nederlanders in het buitenland lopen vaak tegen muren aan. Zo wordt het expats steeds moeilijker gemaakt om praktische dingen te regelen, zoals het verlengen van een paspoort, en staat de overheid soms vooral in de weg. Als lid van het Europees Parlement wil ik deze problemen oplossen door continu samen met onze CDA-bewindspersonen en -Kamerleden verbeteringen door te voeren in wet- en regelgeving. Ook kan ik vanuit Brussel een spreekbuis zijn voor landgenoten buiten onze landsgrenzen en hun burgerrechten helpen garanderen. En ik wil waar mogelijk goede voorbeelden uit de rest van Europa overnemen: andere landen geven het goede voorbeeld in databescherming, “e-governance” en elektronisch stemmen. Nederland mag hier best een tandje bijzetten, daar wil ik voor gaan.

Campagnenieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.