Het CDA wil dat de consument een eerlijke prijs krijgt voor postzegels. Daarvoor pleitte CDA woordvoerder Joba van den Berg tijdens het vragenuur van 4 juli naar aanleiding van het bericht in de Telegraaf dat Postbedrijf Sandd met PostNL wil gaan concurreren op de particuliere postmarkt. In dit bericht stond onder andere dat de postzegelprijs in het geval van dienstverlening door Sandd zal dalen van EUR 0,78 naar EUR 0,55. Als dit waar is, betaalt de consument nu teveel en is die hiervan de dupe. Van den Berg heeft hierover opheldering gevraagd aan minister Kamp (VVD) van Economische Zaken. Naar aanleiding hiervan is de minister inmiddels gekomen met een uitgebreide analyse van de Postmarkt en mogelijke ideeën om deze in de toekomst te veranderen.

Van den Berg: ‘Wij volgen de veranderingen van de postmarkt op de voet. Het is goed dat minister Kamp dat ook ziet en nu met deze analyse komt. Maar ik zal er wel voor blijven waken dat er geen brievenbussen in het buitengebied verdwijnen, en dat de postzegelprijzen ongecontroleerd blijven stijgen. De consument die minder digitaal is moet niet vergeten worden. Daarnaast wil het CDA ook weten wat de ontwikkelingen betekenen voor de mensen die werken in de postmarkt.'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.