Het CDA wil graag een nieuwe start in de relatie met Sint Eustatius. De laatste maanden is er veel juridische correspondentie geweest  maar dat lost de problemen voor de mensen zoals armoede en verbeteren infrastructuur niet op. Het CDA hoopt dat de twee wijzen die nu zijn benoemd voor deze positieve herstart kunnen zorgen.  Dit standpunt bracht woordvoerder Joba van den Berg naar voren tijdens een algemeen overleg over Sint Eustatius.

Drie bestuurders op Sint Eustatius hebben de afgelopen maanden gezegd dat ze autonomie willen. Autonomie voor Sint Eustatius is onverstandig en wordt niet door het CDA ondersteund. "Er gaat nu veel negatieve energie naar het spreken over juridische en andere structuren. Maar aanpassen van structuren betekent niet dat dan problemen zijn opgelost. Juist daarom zetten wij in op een positieve herstart zodat problemen rondom armoede en verbeteren infrastructuur effectief kunnen worden opgelost."

Sint Eustatius is sinds de staatkundige hervorming van de Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010 een bijzondere gemeente van Nederland, zoals ook Bonaire en Saba. Drie bestuurders van Sint Eustatius willen tot volledig intern zelfbestuur te komen, door middel van een vrije associatie met Nederland. Bij het referendum dat daarover is gehouden was de opkomst van 45,2% lager dan de vereiste 60% en daarmee niet geldig. Minister Plasterk heeft nu een commissie van wijzen benoemd, die onderzoek gaat doen naar het functioneren van het openbaar lichaam Sint Eustatius. Daarbij worden alle aspecten van zowel de besturing van het openbaar lichaam (bestuurscollege, eilandraad, management) betrokken, als van de uitvoering. Bovendien betekent autonomie dat er ook geen geld meer uit Nederland naar St. Eustatius zou gaan. Dat lijkt het CDA ongunstig.

Van den Berg: "We denken graag constructief mee over knelpunten in economische ontwikkeling, armoede, infrastructuur etc. Dat zaken anders en soms praktischer kunnen, zien wij ook. Over het overnemen van specifieke taken valt altijd te praten, maar dan moet het bestuurlijk uiteraard wel kunnen."

Het CDA is zich ervan bewust dat bij takenoverdracht ook geldoverdracht nodig is.  Maar dan moet dat geld wel verantwoord besteed worden. Ook moeten de onhandige en bureaucratische constructies in de samenwerking na 10-10-2010 opgelost worden. Het CDA hoopt dat na het onderzoek van wijzen het gesprek zal gaan over de aanpak van de problemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.