Overheidsaanbestedingen zijn niet populair bij ondernemers. De reden: juridisch gedoe, een ongelijk speelveld, lage prijzen, te grote opdrachten door onnodig clusteren (het MKB de dupe) en weinig innovatie. En dat terwijl overheden gezamenlijk voor 70 miljard euro per jaar inkopen. Overheden zouden juist een voorbeeldrol moeten vervullen, zeker als het gaat om aanbestedingen en een eerlijke economie. Helaas gebeurt dat nog veel te weinig.

In een opiniestuk op de website van Cobouw vraagt CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg aandacht voor de problemen bij de aanbestedingspraktijk, en draagt zij ook oplossingen aan. Zo pleit zij o.a. voor een aparte aanbestedingskamer met rechters die over inhoudelijke kennis beschikken als het gaat om aanbestedingen.
 
De actieagenda ‘Beter Aanbesteden’ die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat onlangs in ontvangst nam, is wat Van den Berg betreft een goede en noodzakelijke eerste stap. Deze actieagenda bevat 23 actie- en verbeterpunten die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat ondernemers, groot en klein, weer in de rij staan om voor de overheid te werken.

Klik hier om het opinieartikel in zijn geheel te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.