CDA Tweede Kamerleden Van den Berg en Bruins Slot hebben recentelijk aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanvullende vragen gesteld over nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid. Het CDA is er niet gerust op dat die veiligheid van gegevens voldoende is geborgd. Eerdere vragen waren 12 juni 2017 gesteld maar werden pas 15 augustus pover beantwoord terwijl bleek dat de opdracht 10 juli al gegund was.
 
Zo mag Vodafone in het kader van IWR2017 de komende jaren de mobiele communicatiediensten voor het Rijk uitvoeren (spraak, sms-berichten en mobiele data in binnen- en buitenland). Voor de speciale sms-dienstverlening (sms-gateway, versturen van sms zonder tussenkomst van mobiele telefoon) werd een aparte aanbesteding uitgeschreven, die door CM Telecom werd binnengehaald.
En tot slot wist de zakelijke tak van Ziggo het inkomende telefoonverkeer voor de komende drie jaar en zes maanden in de wacht te slepen. Dit betreft de gratis publiekstelefoonnummers van de Belastingtelefoon (0800-0543) en van het loket Informatie Rijksoverheid (nummer 1400).
 
Het CDA wil graag antwoord op o.a. de volgende vragen:
Waarom liet de beantwoording van de eerdere vragen op zich wachten? Hoe zit het met het waarborgen van de privacy bij CM Telecom? Volgens het privacy-beleid van CM Telecom kunnen namelijk (onder bepaalde voorwaarden) persoonlijke gegevens ook worden overgebracht naar een gebied of land buiten de Europese Economische Ruimte. Waarom zijn er op deze aanbesteding niet de regels voor cruciale communicatiediensten toegepast? Het kan hierbij immers ook gaan om essentiƫle veiligheidsbelangen, dan wel gevoelige informatie. Hoe kijkt de minister hier tegenaan?

In Zwitserland zijn de aanbestedingsregels voor telecommunicatiediensten veel strenger. Zo heeft de Federale Raad van Zwitserland in 2014 besloten dat buitenlandse bedrijven niet langer met de Zwitserse regering of daaraan gerelateerde entiteiten mogen samenwerken wanneer het werk betrekking heeft op de kritieke infrastructuur van Zwitserland Het CDA is benieuwd naar de visie van minister Plasterk op deze aanpak.
 
Dat deze aanvullende vragen nodig zijn blijkt uit het recente artikel over Fox IT in NRC: Fox IT houdt zeggenschap staat af 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.