Het gaat niet goed met de mondzorg in Nederland: veel ouders met kinderen weten de weg naar de tandarts niet te vinden. Ook is er een landelijk tekort aan beschikbare tandartsen. CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg heeft daarom een initiatiefnota geschreven om deze problemen aan te pakken.

Ze doet daarin voorstellen voor betere mondzorg voor kinderen onder de 18 jaar, waardoor later onnodige mondzorgkosten voorkomen kunnen worden. Daarnaast moet het tandartstekort worden teruggedrongen.

Zo pleit ze onder andere voor structurele afspraken met zorgverzekeraars over voorlichting aan kinderen en ouders. Want die weten vaak niet dat mondzorg voor kinderen tot 18 jaar gratis is. Ook wil ze dat er bij gemeenten meer specifieke aandacht komt voor mondzorg bij kinderen op kinderdagverblijven, scholen en bij Centra voor Jeugd en Gezin. Een ander belangrijk punt is dat het aantal opleidingsplaatsen voor tandheelkunde verruimd moeten worden.

Joba van den Berg: "Tandartszorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. Daarom is het de hoogste tijd om het landelijke tandartstekort aan te pakken en tegelijkertijd betere mondzorg voor kinderen te organiseren zodat we later onnodige mondzorgkosten voorkomen. De problemen stapelen zich anders op. Laat alle kinderen regelmatig een tandarts kunnen bezoeken: op naar een gaatjesvrije generatie".

De nota is hier te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.