Het huisartsentekort is vooral in krimpregio’s een groeiend probleem. CDA-woordvoerder zorg Joba van den Berg komt daarom met een actieplan om dit probleem aan te pakken. Zo wil zij o.a. dat er meer opleidingsplaatsen voor huisartsen komen.

Van den Berg constateert dat op veel plekken de huisartsenzorg onder druk staat. “Door de vergrijzing neemt de behoefte aan zorg toe. Maar de huisartsen zelf vergrijzen ook, de komende tijd gaat in sommige regio’s 25 procent van de huisartsen met pensioen. Ook speelt mee dat mensen grotere afstanden af moeten leggen om bij een huisartsenpost te komen, en kunnen huisartsen minder snel op bezoek komen.”

In haar actieplan pleit zij voor meer opleidingsplaatsen voor huisartsen en wil zij dat er veel meer physician assistants en verpleegkundig specialisten worden ingezet. Ook moeten praktijken beter ondersteund worden.

Lees hier het actieplan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.