Het CDA en de ChristenUnie willen dat ziekenhuiszorg in de regio Lelystad behouden blijft. Zij roepen minister Bruins (VVD) voor Medische Zorg op om de regie in eigen handen te nemen om het voortbestaan van ziekenhuiszorg in Lelystad te bewerkstelligen. Beide partijen willen dat de minister de zorgbehoefte per regio in kaart brengt om te voorkomen dat centrumziekenhuizen in de Nederlandse regio’s in de toekomst gesloten worden.

De Tweede Kamer gaf vandaag steun aan deze oproep tijdens het spoeddebat dat werd gehouden over de sluiting van het Slotervaartziekenhuis en de IJselmeerziekenhuizen.

CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg: “De zorgbehoefte in de regio kan enorm verschillen. Zo heeft Urk het hoogste geboortecijfer en wonen er in Lelystad vele kwetsbare ouderen met chronische ziektes. Ziekenhuiszorg is daar dus van groot belang voor het gehele zorgnetwerk. Als dat wegvalt heeft dat enorme consequenties voor de inwoners en de leefbaarheid in de regio. Dat mag niet gebeuren.”

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers: “Het kunnen krijgen van acute zorg binnen een redelijke afstand van je huis is letterlijk van levensbelang. Dat geldt nu voor Lelystad en bijvoorbeeld Urk, maar ook voor de inwoners van andere regio’s. Ik wil dat dit kabinet de handschoen oppakt en het belang van ziekenhuizen en andere vormen van acute zorg in alle regio’s in kaart brengt. We moeten voor alle regio’s een duurzame oplossing vinden waarbij we de toegang tot spoedeisende hulp voor iedereen kunnen verzekeren. ”

Beide partijen willen dat het kabinet voorstellen doet om te voorkomen dat centrumziekenhuizen in de regio worden gesloten zonder dat er een back-upplan ligt om de continuering van het zorgnetwerk, zoals spoedeisende basishulp en acute verloskunde, te behouden.

“De landelijke 45-minutennorm kan niet de enige geldende norm zijn. Er moet ook gekeken worden naar de zorg behoefte in de regio. Al eerder pleitte ik voor een leefbaarheidstoets voor de zorg. Dat voorstel kon rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De noodzaak daarvan is meer dan ooit van groot belang en daar moet de minister mee aan de slag gaan,” aldus Van den Berg. 

Segers: “We moeten leren van de ervaringen van de afgelopen jaren, maar ook van andere faillissementen, zoals de Sionsberg in Dokkum, waar nu anderhalvelijnszorg wordt geboden. Het is belangrijk dat nu goed wordt gekeken naar slimme oplossingen om de zorg voor patiënten in Flevoland en elders op peil te houden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.