Het CDA is erg geschrokken van het besluit dat het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen dicht moeten.

CDA woordvoerder Joba van den Berg: ‘Het is heel erg wat hier is gebeurd, zeker voor de patiënten die nu worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Maar ook voor de mensen die er werken en voor de familieleden en mantelzorgers van de patiënten. Zij hebben zonder waarschuwing te horen gekregen dat de ziekenhuizen sluiten. En medewerkers zijn van de één op de andere dag hun baan kwijt. Dit had voorkomen moeten worden.’

Voor het CDA staat voorop dat zorg voor iedereen bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar moet zijn in heel Nederland. Dat geldt dus ook voor Lelystad. Het is belangrijk dat ziekenhuiszorg in Lelystad behouden blijft. Wij willen dan ook dat de minister er op toe ziet dat de gesprekken tussen de ziekenhuisbesturen in de regio en de zorgverzekeraars goed verlopen en dat hij hierbij nauw betrokken is. Ook regionale bestuurders moeten worden betrokken bij het vinden van oplossingen om goede zorg in de regio te borgen.

‘Het CDA heeft nog veel vragen aan de minister voor Medische Zorg over hoe dit zo heeft kunnen gebeuren. De onderste steen moet boven, aldus van den Berg. Waarom wist de minister hier niks van en wat is de rol geweest van de zorgverzekeraars dat dit zo abrupt is gegaan?’

Op initiatief van het CDA is gevraagd om een extra brief van de minister nog voor het spoedoverleg aanstaande woensdag waarin hij moet komen met een historisch feitenrelaas. Met name over de laatste maanden.

Het CDA heeft de volgende vragen aan de minister voorgelegd ter beantwoording:
1. Welke stappen zijn genomen om de behandelrelaties van patiënten in het Slotervaart goed over te dragen?

2. Welke rol speelde de IGZ bij het toezicht op het abrupt beëindigen van de behandelrelatie?

3. Welk contact heeft de minister met IGZ gehad over kwaliteit en continuïteit van de zorg in Slotervaart?

4. Hoe heeft de minister invulling gegeven aan zijn systeemverantwoordelijkheid?

5. Zijn er plannen gemaakt om zorgteams (zoals bij bariatrie) intact te laten en elders onder te brengen?

6. Vindt u ook dat de locaties in Lelystad en Emmeloord essentieel zijn voor de bereikbaarheid van de regionale zorg?

7. Wie is er verantwoordelijk en aansprakelijk als er medische missers plaatsvinden door een onvolledige en onzorgvuldige overdracht van patiënten en dossiers?

8. Kunt u voorbeelden noemen van andere west Europese ziekenhuizen die binnen een week failliet verklaard zijn en waar de intramurale capaciteit onmiddellijk is opgeheven?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.