Het CDA is enorm geschrokken van het feit dat ziekenhuizen zomaar van de ene op de volgende dag om kunnen vallen. Daarom moet deze situatie in de toekomst voorkomen worden. Het CDA is dan ook blij met het diepgravend onderzoek dat de minister Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft aangekondigd.
 
Uit de brief die de minister naar de Kamer heeft gestuurd,  blijkt dat het nu niet mogelijk is om diverse voorzieningen als een spoedeisende hulp en acute verloskunde in stand te houden. Maar uit signalen vanuit de samenleving blijkt dat er voldoende personeel is voor het in standhouden van een spoedeisende hulp afdeling en voor behandelingen met kort verblijf.  Tweede Kamerlid Joba van den Berg heeft de minister opgeroepen om de bewindvoerder deze meldingen vanuit de samenleving over te brengen.
 
Daarnaast deed Van den Berg een voorstel voor een onafhankelijke toekomstverkenner. Het is belangrijk dat de zorgbehoeftes per regio goed in kaart worden gebracht. Bepaalde omstandigheden zoals bevolkingsopbouw en leeftijdsopbouw kunnen per regio namelijk sterk verschillen. Om goede zorg overal in Nederland te kunnen garanderen, is het van belang dat deze zorgbehoefte per regio in kaart worden gebracht. De toekomstverkenner kan de zorgbehoeftes en het zorgaanbod met elkaar verbinden. Van den Berg vraagt in haar voorstel of de minister bereid is zo spoedig mogelijk een toekomstverkenner te benoemen die voor heel Flevoland de zorgbehoefte in kaart brengt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.