Het is zeer terecht dat het kabinet deze week alle zorgverleners in de frontlinie die in deze coronacrisis zo hard hebben gewerkt een bonus heeft toegezegd. Maar ook los van corona verdienen de zorgverleners een modern salarisgebouw, minder administratieve lasten en meer zeggenschap over arbeidstijden. Dat zei CDA-woordvoerder zorg Joba van den Berg donderdag tijdens een debat over corona.

Van den Berg: ‘Uit een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) blijkt dat er sprake is van een hoge mobiliteit in de zorg. De oorzaken zijn vooral een hoge werkdruk en onvoldoende waardering voor het werk dat het zorgpersoneel verricht. Daardoor wordt het werken steeds minder leuk. Als het gaat om de arbeidsvoorwaarden hebben de sociale partners en de overheid ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid. De zorgaanbieders gaan over de indeling van medewerkers in functie- en salarisschalen, de sociale partners gaan over de vaststelling van cao's en het Rijk maakt het mogelijk dat de salarissen markconform kunnen zijn. Ik heb het kabinet daarom via een motie opgeroepen om intensiever met de zorgaanbieders en sociale partners te overleggen om genoemde knelpunten op te lossen.’

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.