Anouk Huijs | Wethouder Beesel

Voor Anouk (28) wethouder werd was zij vier jaar raadslid en daarvoor vier jaar commissielid. In het dagelijks leven was zij teamleider op een basisschool en daarvoor leerkracht. ‘Ik ben geboren en getogen in Beesel. Ik ben daar opgegroeid en heb er een super fijne jeugd gehad, en alles wat ik nodig had was er. Dat gun ik de komende generaties ook en daarom ben ik op mijn 18e commissielid geworden.’

Hoe bevalt het wethouderschap?

‘Heel goed. Ik heb een hele diverse baan met een diverse portefeuille: jeugd, jeugdzorg, onderwijs, sport en gezondheid, economische zaken en wonen. ‘Met onderwijs en jeugd heb ik affiniteit door mijn eerdere werk. Maar ik word ook heel enthousiast van portefeuilles die wat verder van mij weg leken te staan.

Waarom het CDA?

‘Het CDA omdat ik mij heel erg kan vinden in de basisprincipes en levenshouding van het CDA. Die normen en waarden vormen wat mij betreft de basis voor de Nederlandse samenleving. Naar die basis mogen we wat mij betreft wel wat meer terug.’

ANOUK HUIJS

Wethouder Beesel

Hoe staat het er in Beesel voor met het woondossier?

‘Iedereen die betrokken is bij het woondossier staat startklaar, beseft dat er een taak te volbrengen is en voelt de grote noodzaak. Er is een gedeelde drijfveer. Levensloopbestendige woningen, starterswoningen en flexwoningen (voor spoedzoekers) vragen in het bijzonder de aandacht, ook in kader van inwonersparticipatie. We moeten zorgvuldig naar trajecten kijken. En scherp kijken of er voor de gemeente mogelijkheden zijn om een proces zo in te vullen dat het sneller gaat en of er onnodige drempels zijn die kunnen worden weggenomen. Een ander belangrijk punt is dat we nog zoekende zijn naar de meest passende locaties.’

Hoe kijk je terug op de gemeenteraadsverkiezingen?

‘Ik vond de campagnetijd fantastisch. Ik was voor de eerste keer lijsttrekker. Dat was spannend en nieuw, maar ging gepaard met een enorme drive om het beste uit je club te halen. We hebben iets gewonnen en zijn de grootste partij in zetelaantal geworden. Met ons lokale CDA-geluid wisten we inwoners te bereiken en te raken. Een belangrijke missie ligt er ten aanzien van het opkomstpercentage. We moeten achterhalen wat de reden voor mensen is om niet te gaan stemmen, en daarop inzetten. En we moeten landelijk en lokaal iets doen om de politiek weer aantrekkelijk en toegankelijk te maken door veel meer de successen uit te vergroten die de gemeente bereikt heeft. Eén van onze drie dorpskernen was toe aan een upgrade. We hebben als gemeente budget beschikbaar gesteld om een grasveldje in het centrum van de kern in samenspraak met de inwoners om te bouwen tot een parkje. Mensen voelen zich super verantwoordelijke en het parkje is het bruisende hart van de kern geworden. We moeten politiek naar buiten brengen en niet in raadszaal blijven hangen. Een goed geslaagd vorig project kan het vertrouwen dat we ook van andere zaken met elkaar iets moois kunnen maken doen toenemen. Daarnaast is het belangrijk om jongeren te betrekken bij de politiek. Wij hadden veel jongeren op de lijst, van 30 kandidaten, stonden in de top 15 vijf kandidaten tussen 20 en 29.’

Wat wil je de komende vier jaar bereiken?

‘Dat er een nieuwe school gebouwd wordt in één van de dorpskernen. De locatiekeuze ligt nog voor. Daarnaast is het nodig om op korte termijn te bouwen. Er is schaarste en jongeren trekken naar de stad. Dat is niet wenselijk. En het opstellen van een economische uitvoeringsagenda voor bedrijven. Luisteren en meedenken in wat de wensen zijn en hoe het beter kan.’

Daphne de Kruif | Wethouder Woudenberg

Daphne (26) is geboren en opgegroeid in Woudenberg en heeft er, met onderbrekingen voor studie en reizen, haar hele leven gewoond. ‘Woudenberg was altijd mijn plek om terug te komen. Door een zeer lastige huizenmarkt ben ik verhuisd naar Amersfoort, daar blijf ik samen met mijn verloofde voorlopig nog even wonen. Voor ik wethouder werd werkte ik bij de Rabobank en hield mij bezig met het financieren van ondernemers. Ik heb economie in mijn portefeuille en neem mijn ervaring mee in mijn werk.’ Naast economie bestaat haar portefeuille uit: recreatie en toerisme, mobiliteit, milieu en afval, sport, energietransitie en burgerparticipatie. ‘Veel maar heel leuk en divers. Ik vind de combinatie van portefeuilles heel mooi.’

Wat heeft je naar de politiek getrokken? ‘Politiek was heel bekend voor mij. Mijn vader en overgrootvader waren ook wethouder in Woudenberg. Vier jaar geleden heb ik samen met vier anderen besloten een plaatselijke CDJA-afdeling op te richten. We stelden ons de vraag: ‘Wat gaan wij voor Woudenberg doen?’ De afdeling is een groot succes, we hebben veel actieve leden

Daphne de Kruif

Wethouder Woudenberg

Naast het CDJA in Utrecht-stad zijn wij de enige CDJA-afdeling in de provincie. Vanuit de afdeling werd ik lid van het bestuur en vervolgens kwam de vraag of ik kandidaat wilde zijn voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ik had net een nieuwe baan dus wilde wel op de lijst, maar niet verkiesbaar. Na de verkiezingen ben ik commissielid in de Staten geworden. Daarna ben ik gevraagd als wethouder.’

Hoe kijk je terug op de gemeenteraadsverkiezingen?

‘Er was toen nog niet bekend dat ik kandidaat-wethouder was, maar ik was sowieso volop betrokken. Voor het CDA was het best een uitdaging, want we hadden ook te maken met de landelijke perikelen. We hebben ervoor gekozen echt een lokale campagne te draaien en de fractie had zich de afgelopen periode in de oppositie heel hard ingezet. Dit bleek een succesvolle combinatie. We hebben bij de verkiezingen geen zetels verloren. We voerden campagne met een hele actieve groep met jongeren en ouderen, het was een leuke energieke periode. De lijst bestond voor 25% uit jongeren onder de 30.’

Hoe ziet de toekomst eruit van het CDA Woudenberg?

‘We hebben een ontzettend actieve afdeling. Raadsleden, bestuur, jongerenafdeling en een grote groep schaduwfractieleden. Er is iemand uit Woudenberg betrokken bij het schrijven van het provinciale verkiezingsprogramma. We kunnen een belangrijke rol in Woudenberg spelen omdat onze groep zo divers is. Iedereen is welkom, dat vind ik ontzettend mooi aan onze partij en dat wordt in Woudenberg wel gewaardeerd.’

Hoe kijk je naar de toekomst van het CDA?

‘Onlangs mocht ik een pitch doen over jongeren onder de 35 over wat belangrijk is. We moeten duidelijker maken wat echt belangrijk is en waar we voor staan. Dat heb ik gemist, de perikelen hebben de overhand genomen. Dat is zonde, we moeten lef tonen en heldere keuzes maken. We hebben zoveel kundige mensen waarmee we veel meer kunnen bereiken.’

Wat doe je om jongeren te overtuigen politiek actief te worden?

‘Je hebt heel veel mensen met een mening, die ergens iets van vinden. In de politiek kun je daar actief iets mee doen. Als je denkt iets beter te kunnen, wat regelmatig ook zo is, laat je dan horen. Ik probeer jongeren te stimuleren door te laten zien wat voor een actieve club we hebben, waar je leuke dingen kan doen, je mening wordt gehoord en veel kansen worden geboden. Ik doe het om iets voor de samenleving te betekenen en dat maakt het zo mooi.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.