Hoe ben jij bij het CDA betrokken geraakt?
Al jong was ik geïnteresseerd in politiek. Dat  kwam mede omdat we vroeger al aan de keukentafel werd gesproken over je rol als individu in de samenleving.  Rond 2011 werd ik CDA/CDJA combilid en raakte ik betrokken bij de lokale CDJA afdeling van Twente. Ik kwam bij bijeenkomsten in contact met andere leden. Het toenmalige CDJA bestuur van Twente belde mij in 2013 met de vraag of ik op de kandidatenlijst van het CDA Enschede zou willen staan. Sinds maart 2014 zit ik namens het CDA voor Enschede in de gemeenteraad.

Waarom het CDA?
Ik had het verkiezingsprogramma van het CDA opgevraagd en nagegaan welke partijen er zijn en wat het CDA anders maakt. Door de discussie die in de partij leefde in 2011, ervaarde ik dat de partij een ideologie heeft waarbij je het algemeen belang moet dienen. Het algemeen belang gaat boven het individuele belang en daar past mijn gevoel het meest bij.

Welke van de vier kernwaarden spreekt jou het meest aan?
De vier kernwaarden vind ik niet los van elkaar te zien, maar ik wil wel wat vertellen over solidariteit. Van huis uit kreeg ik mee dat je altijd voor een ander klaar moet staan. Het is belangrijk dat we niet alleen onszelf, maar elkaar dienen in deze samenleving.

Wat is jouw motivatie om je politiek in te zetten?
Politiek interesseert mij en het geeft energie als je wat voor je stad kan betekenen. Ik kijk rond wanneer ik door de stad heen fiets en denk dan dat sommige dingen beter moeten en kunnen, zoals  bijvoorbeeld het afvalbeleid in Enschede. Door het huidige afvalbeleid is het een rommeltje geworden. Ook is mijn dagelijkse motivatie om in te zetten op veiligheid en leefbaarheid van de wijken in de gemeente Enschede. 

Hoe betrokken ben jij in je gemeente?
Ik ben erg betrokken bij de stad Enschede. Het algemeen belang en het zorgdragen voor een beter Enschede is voor mij de basis. Ik naar het grotere plaatje en probeer de rode draad daarin te vinden, om zo bestaand beleid aan te passen of nieuw beleid voor te stellen. Met het CDA gedachtegoed in het achterhoofd ga ik voor het algemeen belang.

Door de jongeren naar het gemeentehuis te halen en in gesprek te gaan, haal je ook hun mening op

Hoe haal jij de mening op van jongeren?
Toen ik raadslid werd nam ik de doelstelling om bijna iedere week een klas te ontvangen op het gemeentehuis. Door de jongeren naar het gemeentehuis te halen, en in gesprek te gaan, haal je ook hun mening op. Daarnaast ben ik zelf nog jong en hier opgegroeid. Ik zit dus nog in dat wereldje. Je spreekt elkaar in de kroeg, op het terras of in de supermarkt.

Wat zou je willen veranderen aan Nederland?
Nederland is een mooi land en we mogen blij zijn dat we hier kunnen wonen. Maar voor mijn gevoel doen we in Nederland te weinig aan oplossingsgericht denken. In de landelijke politiek merk ik dat er vooral aan vooruitschuiven wordt gedaan. Nederland heeft een visie nodig over de toekomst. Verschillende problemen spelen nu en daar moeten wij, het CDA, hard op inzetten.

Momenteel speelt er veel in het land zoals stikstof, energie, asiel, koopkracht, enz. Hoe zet jij je hier als lokaal bestuurder voor in?
We hebben in Enschede verschillende opdrachten waar we mee te maken hebben. De een kan bijvoorbeeld niet meer rondkomen en verschillende doelgroepen komen woningen tekort. Wij hebben hier gewoon een taak en in de raad hamer ik er continu op dat wij hier aan moeten voldoen. Dit soort onderwerpen zijn voor de lange termijn. Hier moeten we mee aan de slag.

Er is momenteel een laag vertrouwen in de politiek. Hoe kunnen we het vertrouwen in de politiek herstellen?
Waar maken wat wij zeggen. Wij moeten als CDA gewoon durven zeggen wat wel en niet kan. Als iets wel kan, dan moeten wij dat waarmaken. Dit geldt  voor elke bestuurslaag, van lokaal tot en met het Europees niveau.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.