Remco Vrinzen (23 jaar) woont in Sint Odiliënberg, één van de zes kernen van de gemeente Roerdalen. Deze Limburgse gemeente is gelegen tussen Roermond en de grens van Duitsland. 

Hoe ben jij bij het CDA betrokken geraakt?
Er kwam een keer een advertentie van Martijn van Helvert langs. Martijn zocht nog mensen die hem konden steunen tijdens zijn campagne. Zijn inzet als voormalig Tweede Kamerlid, en de visie die hij daar had over de regio’s vond ik erg goed. Een voorbeeld was zijn inzet voor Limburg met betrekking tot benzineprijzen tussen Nederland en buurlanden. 

We hebben allemaal wel individuele belangen, maar iedereen is verweven met elkaar.

Waarom het CDA?
Ik vind de gemeenschap heel erg belangrijk. We hebben allemaal wel individuele belangen, maar iedereen is verweven met elkaar. Als het met de buurman goed gaat, dan heeft iedereen daar profijt van. Dat bestaat uit kleine dingen zoals een gezellig praatje op straat waardoor mensen niet vervreemden, maar ook minder financiële ondersteuning vanuit de gemeente nodig is. 

Welke van de vier kernwaarden spreekt jou het meest aan? 
De vier kernwaarden moet je nooit individueel beschouwen. Je moet een balans hebben tussen de kernwaarden. De kernwaarde publieke gerechtigheid spreekt mij persoonlijk het meest aan. Ik heb rechtsgeleerdheid gestudeerd, en ik ga nog verder met staats- en bestuursrecht. Zo wil ik het individu beschermen tegen de overheid, provincie of gemeente. De kernwaarde publieke gerechtigheid moet beschermd worden.

Waar zet jij je voor in? 
Ik wil het goede in onze gemeenschap behouden. Dat betekent dat mensen niet vervreemden. Dat ze zich veilig en betrokken blijven voelen in onze gemeenschap. Door enerzijds het stimuleren van de cultuur, in mijn geval de Limburgse cultuur, zorg je dat mensen betrokken blijven. Uiteindelijk resulteert dit in meer omzien naar elkaar. Om in die gemeenschap te kunnen blijven, moet je natuurlijk ook een woning hebben. Hierbij hebben onder andere jongeren problemen met het vinden van een huis. Voor deze twee facetten zet ik mij in omdat deze een enorme rol spelen.

Hoe zie jij je studie rechtsgeleerdheid terugkomen in je raadswerk? 
Ik zie echt een meerwaarde van mijn studie terug. De raad en het college produceren allebei juridische producten. Denk aan vergunningen, bestemmingsplannen of de plaatselijke verordeningen. Dit zijn vaak stukken met moeilijke woorden die een leek niet begrijpt. Met mijn achtergrond kom ik beter uit de voeten.

Hoe heb jij campagne gevoerd voor de afgelopen verkiezingen? 
Ik heb een persoonlijke en gezamenlijke campagne gevoerd. Voor de persoonlijke campagne zijn we samen met de hulptroepen langs de deuren geweest en deelden Limburgstalige flyers uit. Dat spreekt mensen aan en zo onderscheidt je je van de rest. Wij deelden ook tastbaar Limburgs erfgoed uit bij de bakkerij, nonnevotten. Als gezamenlijke campagne deelden we dorpsgerichte flyers uit bij supermarkten. Online hadden we op social media advertenties met filmpjes. Op whatsapp stuurden we, op de dag van de verkiezingen, gifjes van het hoofd van kandidaten met daarbij de tekst ‘stem CDA’. Met deze online en offline combinatie worden zowel de jongeren als de ouderen bereikt.

Hoe onderhoud jij contact met de jongeren?  
Jongeren kunnen actief meedenken en inspiratie geven tijdens de meningsvorming binnen het CDA. Op Instagram haal ik de mening van jongeren op met peilingen. Deze gaan dan over wat nu in de gemeenteraad speelt. Voor oudere mensen is het fijner als ze mij in het dorp kunnen aanspreken. Zij maken ook eerder gebruik van bellen en mailen. Ik roep op het contact op te blijven zoeken met raadsleden, wij hebben ook maar twee ogen en helpen inwoners graag met hun problemen.

Er is momenteel een laag vertrouwen in de politiek. Hoe kunnen we het vertrouwen in de politiek herstellen?   
In onze gemeente heerst een sentiment dat voor Oekraïners en statushouders veel gedaan wordt. De gemeente laat tijdelijke huisvesting bouwen en vakantieparken worden opengesteld voor deze groep. Daarbij kon ineens buiten de rode contouren van dorpskernen gebouwd worden, terwijl dit voor de eigen inwoners altijd onbespreekbaar was. Hierdoor ontstaat frustratie dat ook niet bevorderlijk is voor de integratie. Dergelijke frustraties moet je erkennen, enkel dan kan je ze aanpakken. Ikzelf heb dat gedaan met een motie waarbij we ook woningen voor eigen inwoners gaan reserveren. Zo krijgt iedere bevolkingsgroep de steun die het verdient.

Wat voor stappen maakt jouw gemeente op het gebied van duurzaamheid
Wij als CDA zijn met een plan gekomen om een gebied in deze gemeente dat tegen de Duitse grens ligt, waar relatief weinig inwoners wonen en al windmolens staan, een energielandschap te creëren. Dat betekent windmolens en zonnepanelen in dusdanige opstelling dat daar ook een mogelijkheid is voor recreatie en natuurontwikkeling. Zo maak je veelvuldig gebruik van de schaarse grond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.