27 januari 2017

Keijzer: ook winstuitkering zorgbedrijven aan banden leggen

Deze week bleek het wetsvoorstel om winstuitkering door zorgverzekeraars onmogelijk te maken, op een grote meerderheid kan rekenen in de Tweede Kamer. Maar als het aan het CDA ligt is dit slechts een eerste stap en moeten we nu doorzetten.
 
Woordvoerder zorg Mona Keijzer: “Geld dat voor de zorg is bedoeld moet ook aan zorg besteed worden, en niet in de zakken van aandeelhouders verdwijnen. Onder het huidige kabinet is de marktwerking in de zorg steeds meer een doel op zich geworden en dit tij moeten we keren. De afgelopen jaren zijn verschillende verhalen naar buiten gekomen waaruit blijkt dat er in de thuiszorg bestuurders of eigenaren van zorginstellingen zijn die heel erg rijk geworden zijn. In combinatie met alle verhalen van ouderen en gehandicapten die gekort worden op hun zorg of voor wie de zorg helemaal gestopt is, raakt mij dat. Alliade was daar een voorlopig dieptepunt van.”
 
Daarom wil het CDA naast een verbod op winstuitkeringen door zorgverzekeraars ook een verbod op winstuitkering bij zorginstellingen. Keijzer: “Want we worden steeds vaker geconfronteerd met ouderen die minder huishoudelijke zorg krijgen, of dagbesteding waar de kwaliteit tekort schiet. Terwijl tegelijkertijd aandeelhouders wel winst opstrijken. Het is niet meer uit te leggen dat geld dat opgebracht is via belastingen en eigen bijdragen van patiënten en cliënten gebruikt wordt voor winstuitkering, en niet voor zorgverlening, de kwaliteit van zorg of verlaging van de eigen bijdragen of premies. Het is hoog tijd dat hier de wal het schip gaat keren. Dinsdag 31 januari stemt de Kamer over een motie die ik hierover heb ingediend."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.