Het CDA dient vandaag haar wetsvoorstel in om de verheerlijking van terroristisch geweld strafbaar te stellen. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om de personen die de gruwelijkheden van terroristisch geweld verheerlijken, bijvoorbeeld op sociale media, aan te pakken.

Mona Keijzer: de afgelopen jaren hebben we de verschrikkelijke gevolgen van terrorisme gezien. De gruwelijkheden van terreurgroepen werd door de aanhangers gebruikt om op sociale media IS en haar daden te bejubelen en verheerlijken. Helaas ook bij demonstraties in Nederland waar onder meer met IS-vlaggen gezwaaid werd. Dit moeten we kunnen aanpakken.

'Het CDA vindt dat het openlijk verheerlijken van gruwelijkheden van terrorisme burgers diep kwetst, groepen van burgers tegen elkaar kan opzetten, haat kan zaaien, tot grote maatschappelijke onrust kan leiden, ontwrichting in de samenleving teweeg kan brengen, radicalisering kan bevorderen en dus een voedingsbodem kan scheppen voor het opnieuw begaan van deze misdrijven. 

Mona Keijzer: 'De samenleving hoeft beledigende, haat zaaiende uitlatingen over terroristische misdrijven niet te tolereren. We mogen niet naïef zijn en toekijken wanneer bij demonstraties of op sociale media terrorisme wordt bejubeld. Integendeel. We moeten alle mogelijkheden creëeren om hen die zich hier schuldig aan maken te kunnen aanpakken en verder geweld te voorkomen. Dat doe ik met dit wetsvoorstel'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.