Het CDA is geschrokken van de bevindingen van de Inspectie van Veiligheid en Justitie over de identificatie van asielzoekers in Nederland. Die is nog steeds niet op orde. Terwijl de recente aanslag in Berlijn heeft aangetoond hoe belangrijk niet alleen een zorgvuldige identificatie is, maar ook een sluitend en werkend asielsysteem in bredere zin.
 
Dat de identificatie in Nederland gaten vertoont, is helaas al langer het geval. Ook bij het vorige Inspectierapport, in mei 2016, was de conclusies dat het identificatieproces gebreken kende. Daarom heeft Mona Keijzer een aantal moties ingediend om die gaten te dichten.
 
Zo vraagt het CDA de regering om snel een aantal problemen op te lossen. Te beginnen met alle door de Inspectie genoemde bestaande gebreken ten aanzien van de beschikbare tijd, capaciteit en materieel. Verder moet de regering er zorg voor dragen dat op alle identificatielocaties alle gegevensdragers van inkomende asielzoekers worden uitgelezen. Ook moet er op die datum op alle identificatielocaties voldoende gekwalificeerd en ervaren personeel aanwezig zijn. Zij moeten voldoende tijd krijgen om alle stappen van de identificatie zorgvuldig en volledig te doorlopen. Tot slot moet geregeld worden dat op alle identificatielocaties het benodigde technische materieel en de apparatuur aanwezig is en te allen tijde kan worden ingezet.
 
Mona Keijzer: “Het dreigingsniveau in Nederland, maar in Europa als geheel, laat volgens het CDA zien dat op dit gebied absoluut geen risico’s genomen mogen worden. Nederland staat open voor echte vluchtelingen en biedt hen bescherming maar moet tegelijkertijd heel alert zijn om potentiële terroristen te weren.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.