Een eerlijk klimaatakkoord dat haalbaar en betaalbaar is

Voor het CDA staat één doel voorop, en dat is dat we Parijs gaan halen. Om ons land goed door te kunnen geven aan de volgende generaties zullen we met elkaar meer moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. Het kabinet doet dat vandaag en zet een eerste stap richting een duurzame toekomst, met een eerlijk klimaatakkoord dat haalbaar en betaalbaar is voor heel Nederland.

We willen de doelen van Parijs halen op een haalbare en betaalbare manier. Daarvoor ligt er het volgende pakket aan maatregelen voor.

 • Woningen

  We helpen mensen hun woningen te verduurzamen zonder dat de woonlasten omhoog gaan.

  • Er komen subsidies voor isoleren en energiebesparende maatregelen. We houden het aantrekkelijk om zonnepanelen op eigen dak te leggen.
  • Er komt verduurzamingsadvies van energieloketten in alle regio’s. Woningcorporaties gaan hun woningen verduurzamen en ook particuliere verhuurders gaan dat doen.

 • Huishoudens

  De lasten worden eerlijk verdeeld.

  • Huishoudens gaan minder belasting op hun energierekening betalen
  • De energiebelasting gaat omlaag met gemiddeld 100 euro.
  • Grote verbruikers, zoals de industrie, gaan meer betalen.

 • Landbouw

  We helpen boeren te vergroenen en ondersteunen hen in het verduurzamen van hun bedrijven.

  • We ondersteunen nieuwe stalsystemen met minder uitstoot.
  • Boeren kunnen vrijwillig kiezen voor bedrijfsbeëindiging in veenweidegebieden of bij natuurgebieden. Wij willen weer ruimte bieden voor jonge boeren.

 • Bedrijven

  Bedrijven gaan een rechtvaardig aandeel bijdragen aan het verminderen van uitstoot. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat bedrijven naar het buitenland vertrekken. We moeten het werk en welvaart in onze industriële regio’s, zoals Limburg, Zeeland en Groningen en de havens van Amsterdam en Rotterdam, behouden.

  • Bedrijven moeten investeren om hun fabrieken in Nederland te verduurzamen, doen ze dat niet dat volgt er een CO2-heffing.
  • Voor investeringen die te hoog zijn, komen subsidies beschikbaar. Deze subsidies worden opgebracht door het bedrijfsleven zelf.
  • Voor bedrijven die in de knel komen, komt er een noodfonds.

 • Mobiliteit

  We gaan overstimulering van te dure elektrische auto’s inperken. En we gaan het gebruik van schone auto’s stimuleren, voor een betaalbare prijs voor iedereen.

  • De belastingvoordelen van zakelijke elektrische auto’s worden versneld afgebouwd en deze richten we meer op betaalbare auto’s. Om te voorkomen dat zeer dure en luxe elektrische auto’s te veel worden gesubsidieerd.
  • De vaste lasten voor auto’s met een verbrandingsmotor gaan niet omhoog, zo worden mensen die zich nog geen elektrische auto kunnen veroorloven niet met onbetaalbare lasten geconfronteerd.
  • Er komt een aanschafsubsidie voor het kopen van waterstof of elektrische auto’s voor particulieren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.